Frifond organisasjonsboost

I Frifond organisasjonsboost deles det ut cirka 14 millioner kroner til å skape aktivitet og rekruttere nye medlemmer etter koronapandemien. Alle lokallag i Pinse Ung kan søke på Frifond organisasjonsboost. Det er nesten bare fantasien som setter grenser for hva man…

Nyheter

Se mer

Fokusområder

Kalender

Se mer

Oppstartsstøtte

Pinse Ung vil oppmuntre til nye initiativ, aktiviteter og organisasjonsutvikling. Derfor er støtte til nystarting en egen kategori, og lokallag kan søke om støtte på…

Støtteordninger

Se mer