Les mer her

4,5 millioner frifondkroner på vei til dere

All innsatsen dere har gjort med å hente inn kontingenter og sende inn årsrapporter for 2020 gir resultater! Denne uken har 475 lokale Pinse Ung-grupper fått tilsagnsbrev på mail, og utbetalingen av frifondmidler er på vei til din gruppe. Det…

Nyheter

Se mer

Fokusområder

Kalender

Se mer

Royal Rangers – regional ledersamling Vest

Royal Rangers Norge ønsker å samle, inspirere og undervise ledere fra alle de forskjellige utpostene. Målgruppen er alle type ledere som er med i RR-arbeid…

Støtteordninger

Se mer