Bli med oss

Vi er blitt tildelt midler for at flere barn og unge skal kunne få mulighet til å være med på leirer og arrangementer i regi av den lokale Pinsemenighet eller nasjonalt i Pinsebevegelsen. Vi vet at det kan være økonomisk…

Nyheter

Se mer

Fokusområder

Kalender

Se mer

Royal Rangers 30 år!

Royal Rangers feirer 30 år i Norge!  Dette ønsker vi å feire. Vi kombinerer feiringen med en stor nasjonal ledersamling i Bergen. Det blir ledertrening,…

Støtteordninger

Se mer