2030-fondet

Pinse Ung

Pinse Ung

Pinse Ung har gleden av å presentere “2030-fondet”. Dette er et fond med fokus på å bidra til oppstart av nye barne- og ungdomsarbeid i tilknytning til primært nyplanting og revitalisering av kirker. 2030-fondet skal bidra til at Pinsebevegelsens 2030-mål om planting av 100 nye menigheter kan muliggjøres.

Vi tror at barne og ungdomsarbeid er viktige og nyttige verktøy i forhold til oppstart og revitalisering. Flere av Pinse Ung sine verktøy vil kunne bidra til en god start i et slikt arbeid. En speidergruppe med Royal Rangers, en legoklubb eller Tentro, kan være døråpnere når nye kirke skal startes. Dette vil gi kirkene våre gode muligheter til å komme i kontakt med barn og ungdom, samt deres foreldre og foresatte på nye steder.

2030-fondet vil ha fortløpende behandling av søknader og utbetales månedlig. Alle gaver til Pinse Ung vil kanaliseres inn til dette fondet, for igjen å fordeles ut til nye barne- og ungdomsarbeid.

For å lese mer om fondet og søke på midler klikk her

Om du ønsker å være med gi en gave til fondet klikk her