Hvordan invitere?

Det kan være vanskelig å se for seg hvem som skal komme til et ungdomsarbeid, om det er få menighetsbarn i menigheten. Hvordan skal kirken tiltrekke seg nye barn og ungdom? Vi håperat 5 er nok kan være et nyttig verktøy for nettopp dette. Likevel må man starte med noen, for å komme i gang med samlinger og aktiviteter. Hvordan bli fem? 

Vi tror det meste starter med relasjon. Det er mye enklere å si ja til en invitasjon fra en du kjenner, enn en helt ukjent. Hvem kjenner du som kunne vært interessert i en filmgruppe? Hvem kunne vært med i en håndverksgruppe? Hvem er du i kontakt med? Bruk relasjonene dine. 

Frimodighet vil kunne hjelpe deg med å få med ungdommer. Det finnes mange muligheter om du investerer tid og ressurser. Her er to eksempler til inspirasjon og etterfølgelse:

Vår Royal Rangers utpost i Iveland var usikre på om det var interesse for speiderarbeid i bygda. De bestemte seg derfor for å gjennomføre en spørreundersøkelse. Responsen ble kjempepositiv, og RR-Iveland er en av de største utpostene i landet.

Tentro i Betel Heimdal hang opp plakater på diverse ungdomsskoler i nærmiljøet hvor de informerte om deres alternative konfirmantopplegg – Tentro. Kirken startet med ett menighetsbarn. Til slutt ble de 5 stykker!

Ha tiltro til at ordet spres blant ungdommene. Arenaer der ungdommen opplever å bli sett, bygger gode relasjoner og får være seg selv, vil skape nysgjerrighet hos andre. Til sist handler det om ditt fokus. Velger du å ta det som et nederlag at det dukket opp to ungdommer til første samling, eller blir du inspirert til å få med to til neste gang? 

Utfordringen er gitt!

Få hilsen og oppdateringer fra Pinse Ung!

Invalid email address

Samlingen – 5 er nok

Hvordan dele tro til ungdom i dag?