Birgith Floketvedt
Styreleder Pinse Ung

Å være en heltemaker er et ønske som virkelig vokste i meg under LED24. Det gikk på nytt opp for meg hvilken betydning vi som barne- og ungdomsledere kan ha for barn og unges liv.

Som barn var jeg ikke en type som likte utfordringer, og som så fort meldte seg til å gjøre ulike oppgaver. For meg var trygghet og relasjoner svært viktig. Det at mine tweensledere og min ungdomsleder inkluderte meg og inviterte meg inn i sine liv, vet jeg har hatt stor betydning for både min tro og mitt lederskap. De ble kjent med meg, viste meg tillit, og utfordret meg etter hvert som de så at jeg var klar for det.

Jesus investerte sitt liv i sine etterfølgere. I Johannes 14,12 sier Jesus: “Den som tror på Meg, han skal gjøre de gjerningene Jeg gjør. Han skal gjøre større gjerninger enn disse, for Jeg går til Far.” Dette er kjernen i Jesu lederskap. I følge boken Heltemaker skrevet av Dave Ferguson begynner hver fornyelse i Jesu Kirke med at en begynner å sette søkelyset på andre. En investerer innsats og energi i å utruste andre Jesu-etterfølgere og ledere, og utruster dem til å bli heltene slik at Guds rike videreutvikles.

Å være en heltemaker kan nok tidvis være krevende, men jeg er overbevist om at det er verdt det. Tenk å få være vitne til at ungdommen du investerte tid i, igjen investerer i noen andre, som igjen investerer i noen andre. Antallet ledere multipliseres og Guds rike vokser. Jeg blir begeistret av utfordringen og håper du også vil være med