Alle trenger at noen ser dem

Pinse Ung

Pinse Ung

Jesus er mitt store forbilde. Måten han levde på og hvordan han møtte mennesker fascinerer meg. Resultatet av møtene var omvendelse, helbredelse og en endring av hele livet. Et møte med Jesus skapte stor forandring! 

Som ledere over tid er vi i møte med mange ulike mennesker, og man kan noen ganger lure på om det man er med på egentlig skaper en forskjell. Noen ganger får man en tilbakemelding der og da, men selve frukten av arbeidet og tiden man legger ned, ser man ikke alltid så fort som man skulle ønske.

En tid etter at jeg ga meg som ungdomsleder kom det ei jente bort til meg. Hun hadde kommet inn i miljøet mens jeg var en av lederne, men kanskje ikke ei jeg hadde fått så nært forhold til eller greid å følge opp slik jeg gjerne skulle ønske.  «Takk for at du var en som så meg, og ga meg et sted å bli kjent med Jesus», sa hun med et blikk som rørte et lettrørt hjerte. Jeg ble litt satt ut, men samtidig så takknemlig. Jeg var ikke den som i størst grad hadde sett henne, men hun hadde fått et miljø, blitt sett av noen og fått muligheten til å bli kjent med Jesus.

Gjennom det vi inviterer til, gir vi barn og unge ledere som ser dem og bryr seg om dem. Dette er med på å skape tro, relasjoner og et helt liv sammen med Jesus. Det du gjør er med på å skape en forskjell. Takk for at du ser neste generasjon!

Karin Fjerdingby
Teamleder trosopplæring