Åndelige foreldre

Pinse Ung

Pinse Ung

Da jeg var liten gutt, kan jeg huske at jeg så på en tv-serie som het «Den usynlige mannen». Helten i serien kunne gjøre seg usynlig og gripe inn der det var behov for å skape rettferdighet og gjenopprette «ro og orden». Jeg var veldig fascinert av alt denne superhelten kunne utrette i det usynlige og synes serien var fantastisk!
 
Under LED23 snakket David Aanje om å (fritt gjengitt) «Ikke  la det det usynlige bli borte fra våre kirker og våre fellesskap!» Han snakket om kraften og viktigheten av bønnens og Den Hellige Ånds tilstedeværelse både i våre kirker og som enkeltpersoner. Seinere i konferansen fikk vi høre Vigdis Haaland i panelsamtalen om «Åndelig liv i hverdagen» uttrykke at hun var en «Storbruker av Den Hellig Ånd». På lørdagskvelden delte Dave Smith (UK) om viktigheten av Den Hellige Ånd i våre liv og inviterte til forbønn og åndsdåp, hvor mange unge kom frem i avslutningen av møtet og søkte åndsdåp.

Runar Landro snakket om at eldre og voksne «må bøye seg ned» og lære den unge den vei han skal gå i forhold til troen og Den Hellige Ånd. Uten denne dimensjonen i troslivet blir det bli langt tyngre og mer krevende hverdager.  Det er helt unødvendig i troslivet for den unge,  når vi vet  hvilken kompetanse og erfaringen den voksne generasjon i våre kirker har! Pastor John Arve Lunde, snakket om at han som pastor har hatt et fokus på å åpne kontordøra for ungdommene i sin kirke. Kontakten og relasjonen med barn og unge i forhold til åndelige og hverdagslige ting er så viktig i forhold til å fostre dem til en sunnhet på alle livets områder.
 
Mine egne erfaringer rundt Den Hellige Ånd i eget liv som ung, har hatt ufattelig stor betydning i forhold til å bli bevart og stående i troen frem til i dag. Muligheten for praktisering og utøvelse i forhold til Åndens gaver ble lagt til rette i kirken jeg gikk i, og jeg fikk vokse og erfare Den Hellige Ånd på en god og sunn måte både i det kristne fellesskapet og i hverdagen. Vi trenger at barn og unge får oppleve bønnen og Åndens kraft og rekkevidde også i dag! Vi må passe på at vi som voksne ikke lar dårlige erfaringer få være begrensende for at den oppvoksende generasjon får oppleve  erfare denne siden av troslivet også. Du er herved invitert til å ta utfordringen til å være med som «åndelige foreldre» for dagens barn og ungdom. De trenger deg! Hold fast på de gode erfaringene du har hatt, og hjelp oss alle til å fostre en ung generasjon som er fulle av Åndens kraft som viser hvem Jesus virkelig er for de som ikke kjenner Han! Det er utrolig spennende når den “usynlige mannen” får virke i vår hverdag, Han er virkelig en “superhelt” som kan hjelpe oss!