Årsmøte 2022

Pinse Ung

Pinse Ung

Velkommen til årsmøte for Pinse Ung torsdag 09. juni 2022 klokken 15.00 på Hedmarktoppen. Det vil også bli mulighet for å delta digitalt.

Årsmøtet blir i år holdt fysisk på Hedmarktoppen, men med mulighet for å delta digitalt. Vi ser på dette som en god mulighet til å samle enda flere av dere som faktisk er aktive i de lokale Pinse Ung-gruppene, og håper mange av dere får til å delta. Ved å delta på årsmøtet får dere som lokal gruppe påvirke Pinse Ungs retning, blant annet gjennom å velge nytt styre for organisasjonen.

Vi lover god stemning, glade ansikter, og noen små overraskelser.

Hvem kan delta?

Hver Pinse Ung-gruppe kan delta med én representant til årsmøtet. Er det andre enn styreleder/gruppekontakt eller styremedlem som skal delta, må disse ha fullmakt fra styreleder/gruppekontakt.

Hvordan skjer møtet?

Møtet foregår fysisk på Hedmarktoppen og på digital plattform.
Stemmegivning skjer via et Google Forms-skjema som blir sendt ut på mail til alle påmeldte i forkant av møtet. Husk at det skal fylles ut et stemmeskjema pr. gruppe du representerer

Påmelding til årsmøtet

Påmelding til årsmøtet skjer via Checkin her.
Påmeldingsfrist: 31. mai
Merk at du må fylle ut ett stemmeskjema pr Pinse Ung-gruppe du representerer i møtet.

Nedenfor finner du sakspapirer til møtet.

Agenda:

  1. Konstituering av årsmøtet
  2. Årsmelding Pinse Ung 2021 (vedlegg kommer)
  3. Regnskap Pinse Ung 2021 og revisors beretning
  4. Budsjett Pinse Ung 2021
  5. Valg (vedlegg kommer)