Årsmøte torsdag 10. juni

Pinse Ung

Pinse Ung

Velkommen til årsmøte for Pinse Ung torsdag 10. juni kl 15.00-16.00.
Årsmøtet blir også i år avholdt digitalt. Vi ser på dette som en god mulighet til å samle enda flere av dere som faktisk er aktive i de lokale Pinse Ung-gruppene, og håper mange av dere får til å delta. Ved å delta på årsmøtet får dere som lokal gruppe påvirke Pinse Ungs retning, blant annet gjennom å velge nytt styre for organisasjonen.

Vi lover god stemning, glade ansikter, og noen små overraskelser.

Hvem kan delta?

Hver Pinse Ung-gruppe kan delta med én representant til årsmøtet. Er det andre enn styreleder/gruppekontakt eller styremedlem som skal delta, må disse ha fullmakt fra styreleder/gruppekontakt.

Hvordan skjer møtet?

Møtet foregår digitalt på Zoom.
Stemmegivning skjer via et Google Forms-skjema som blir sendt ut på mail til alle påmeldte i forkant av møtet. Husk at det skal fylles ut et stemmeskjema pr. gruppe du representerer

Påmelding til årsmøtet

Påmelding til årsmøtet skjer via Checkin her.
Påmeldingsfrist: 06. juni
Dersom én person skal representere flere Pinse Ung-grupper, kan man krysse av for flere grupper inne i påmeldingen, og trenger dermed bare melde seg på én gang. Merk at du må fylle ut ett stemmeskjema pr Pinse Ung-gruppe du representerer i møtet.

Nedenfor finner du sakspapirer til møtet.

Agenda:

  1. Konstituering av årsmøtet
  2. Årsmelding Pinse Ung 2020
  3. Regnskap Pinse Ung 2020 og revisors beretning
  4. Budsjett Pinse Ung 2021
  5. Vedtekstendring
  6. Valg

Sakspapirer:

Agenda årsmøte 2021
Sak 2: Årsmelding Pinse Ung 2020
Sak 3: Regnskap 2020
Sak 3: Revisors beretning
Sak 4: Budsjett 2021
Sak 5: Vedtekstendring
Sak 6: Valg årsmøte Pinse Ung 2021