Bli med oss

Pinse Ung

Pinse Ung

Vi er blitt tildelt midler for at flere barn og unge skal kunne få mulighet til å være med på leirer og arrangementer i regi av den lokale Pinsemenighet eller nasjonalt i Pinsebevegelsen. Vi vet at det kan være økonomisk utfordrende for mange familier, og ønsker derfor å bidra med økonomisk støtte til enkeltpersoner, slik at de lokale gruppene kan få med seg de som ellers ikke ville hatt råd eller mulighet til å bli med.

Derfor har vi nå opprettet muligheten for at lokale grupper tilknyttet Pinse Ung kan søke om støtte på vegne av medlemmer i sin lokale gruppe. Om du har en eller flere i en av dine grupper som kunne trengt litt økonomisk støtte for å bli med på arrangementer, søk her: