Covid-19 oppdatering

Pinse Ung

Pinse Ung

Hva gjør vi nå som regjeringen har innført nye, strenge restriksjoner?

Smittesituasjonen ser veldig ulik ut i de forskjellige delene av landet. Natt til torsdag 25. mars innføres nye, nasjonale retningslinjer som strammer godt inn når det gjelder arrangement og gudstjenester gjennom påsken og uken etterpå.

I hovedsak er fortsatt alle Pinse Ung sine grupper som fritidsaktiviteter å regne. Derfor kan aktiviteter for barn og unge under 20 år i utgangspunktet gjennomføres med normale smitteverntiltak.
Samtidig vil kommunens smittesituasjon selvfølgelig påvirke i hvilken grad dere velger å gjennnomføre aktivitetene. Her oppfordrer vi til å ta lokale hensyn, bruke sunn fornuft og selv vurdere hva dere opplever at dere kan og bør gjennomføre.

Som tidligere gjelder disse smittevernveilederne:

Ved fritidsaktiviteter for barn og unge: Veileder for smitteverntiltak i frivilligheten

LNU presiserer:

  • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, og unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.
  • Merk: De under 20 trenger ikke holde 1 meter hele tiden på faste aktiviteter hvis det er nødvendig å være nærmere for å kunne utføre aktiviteten. Men alle over 20 MÅ holde minst 1 meter til alle andre, hele tiden.
  • Det er også svært viktig å følge med på lokale regler i den kommunen man er i. Og det er selvfølgelig de strengeste reglene som gjelder. Altså hvis de lokale tiltakene er strengere enn de nasjonale så er det de lokale som gjelder. Hvis de lokale er mindre strenge enn de nasjonale så er det de nasjonale som gjelder.

Aktiviteter og arrangement for barn og unge som ikke er knyttet til Pinse Ung og dermed LNU, faller inn under livssynsarrangement for barn og unge under 20 år. Disse må forholde seg til veilederen fra Norges Kristne råd: Smittevernveileder – aktiviteter for barn og unge.

Gjeldende for begge typer aktivitet er at de

  • ENTEN må forholde seg til LNU sin veileder – og kommunens råd og regler for fritidsaktiviteter og idrett for barn og ungdom under 20 år.
  • ELLER Norges Kristne råds smittevernveilede samt kommunens råd for livssynsarrangement for barn og unge under 20 år.

Vi heier på dere alle, og er imponert over innsatsen og omstillingsevnen deres!

Andre Covid-19 artikler