Daniel viser oss hvordan det kan se ut å tro i en verden med lite tro. Det finnes mange likheter mellom Babylon 500 år før Kristus og Norge 2000 år etter Kristus, og derfor er det mange nøkler å hente fra denne boka i det gamle testamentet. 

Daniel viser oss at det å bevare seg selv og nå andre mennesker i en slik verden ikke er to forskjellige ting, men to sider av samme sak. Det var nemlig et åpent vindu mellom Daniels hjem og hans omverden. Dersom vi tørr å være samme person hjemme som vi er på skolen, studiet og jobben, så skjer begge deler samtidig. Dersom vi tørr å la ordene vi snakker til andre mennesker bli mer og mer like som bønnene vi ber til Gud, så begynner vi å lede mennesker i Hans retning uten at vi merker det. Relasjon og misjon er uløselig knyttet sammen, og du kan ikke ha det ene uten det andre. 

Daniels frimodighet, integritet og eksellens springer ut av hans intime bønneliv med Gud og hans intime vennskap med medmennesker som også var villige til å gå på samme sti som han. Derfor kan vanlige mennesker som meg og deg også være som Daniel. Forskjellen på han og deg og meg er først og fremst ikke genetisk, men en innstilling til livet og relasjonene vi får lov til å ha til Gud og våre medmennesker. 

Et nydelig første steg i å leve i tro i en verden med lite tro er å begynne med sin egen familie og vennegjeng. Når familier og vennegjenger ber og betyr noe for noen konkrete mennesker de har i sin verden, veltes første dominobrikke og det settes i gang prosesser som ingen av oss har noen anelse av hva kan føre til. 

Å be og bety noe for unge mennesker på skoler og studiesteder er en utmerket plass å begynne fordi det er et bønneemne som forener barn, ungdommer, unge voksne, foreldre og besteforeldre til å leve ut misjonsbefalingen sammen. 

Å be og bety noe for elever og studenter er en utmerket plass å begynne fordi vi tror at disse unge menneskene ved Guds nåde skal få lov til å være de som setter en strek over fortiden og virkelig bane ut en ny sti for seg selv og de som kommer etter. Disse menneskene trenger våre bønner, og de trenger faktisk også vår gjestfrihet, generøsitet og veiledning.

Last gjerne ned denne ressursen i dag, og heng den opp et sted synlig. På den måten kan du være med på å sette fokus på bønn for barn og unge på skoler og studiesteder i hele Norge.