Ditt barns førstehjelp

Pinse Ung

Pinse Ung

Skal du på leir i sommer? Har du ansvar for barn eller ungdom? Vi anbefaler alle å ha kunnskap om livreddende førstehjelp. Det å jobbe i kirke og jevnlig samle mange mennesker til møter, konserter, turer og leirer, kan akutte situasjoner oppstå. Da teller sekundene og minuttene….

Vi ønsker derfor å vise til kurset kurset “Ditt barns førstehjelp” på ressurs sidene våre her. Her kan du samle dine ledere, og dere vil få få kjennskap til sykdommer, forgiftninger, fremmedelegeme i hals, stabilt sideleie og hjerte lunge redning gjennom ulike videoer.

Ønsker du å holde et fysisk kurs i din kirke, kan du ta direkte kontakt med ditt barns førstehjelp, gjennom deres nettside : https://www.dittbarnsforstehjelp.no/#kurs

Om ditt barns førstehjelp: Vi er spesialister på førstehjelp til barn og ungdom og på kurset vårt lærer du om akutte sykdommer, hodeskader, brannskader, fremmedlegeme i hals, hjerte lunge redning og mye annet viktig. Denne kunnskapen redder liv. 

Vårt oppdrag er å overføre kunnskap og skape trygghet slik at de som har ansvar for barn og ungdom får førstehjelp i «hendene». Kurset er  teoretisk sterkt men også fokus på praktiske caser som du kan komme opp i på leir eller andre arrangementer. 

Det er mye som kan oppstå av skader og situasjoner og vi ønsker å gi deg kunnskap og trening som utruster deg når situasjonen krever det. Derfor tilbyr vi førstehjelpskurs til deg. Vi er spesialiserte på førstehjelp til barn og ungdom fra 0-16 år og har kun autoriserte sykepleiere som instruktører.                     Vi vet at førstehjelpskunnskap redder liv!

Intro til “Ditt barns førstehjelp”