Du er invitert til Ufestivalen

At Ufestivalen er noe eget, unikt og viktig, det er mange av oss enige om. 

Så her får du en invitasjon fra meg som festivalsjef til deg som pastor.

Du er invitert til Ufestivalen fordi jeg vet at din ungdomsleder trenger en mulighet til å bare være ungdomsleder å bygge relasjoner med sine. Du har en ungdomsleder som står i tjeneste som pastor, og som trenger å bare være. Som trenger å møte andre ungdomsledere i samme tjeneste de kan bygge hverandres ungdomsarbeid med. De trenger å reise på en festival hvor de ikke trenger å være forbeder, leirsjef og aktivitetsleder.

Ufestivalen er en gavepakke for din ungdomsleder.

Du er invitert til Ufestivalen fordi du har perifer ungdom i din kirke. Du har ungdommer som har én fot i hver leir (som ungdommer ofte har). Og de trenger en dytt. De trenger en oppmuntring.

I fjor tok over 450 ungdommer en bestemmelse, og det er over halvparten av alle deltakerne som var tilstede på festivalen.

Ufestivalen treffer de dere har jobbet lenge med for å nå.

Jeg er så heldig å ha fått høre fra ungdomsledere om hvordan nettopp dette har endret deres ungdomsarbeid etter sommeren. Hva skjer når de som vipper, plutselig har fått en Gudsopplevelse som forandret hele livet? Ungdomsarbeidet vokser. Kirka di blir større. Ungdomsmiljøet i kommunen din endrer seg.

Du er invitert til Ufestivalen fordi jeg tror du trenger en utfordring som leder. LED24 har utrustet oss og oppmuntret oss til å drive med lederutvikling, og ikke bare være nysgjerrig på hva Gud kan gjøre i eget liv, men være mer nysgjerrig på hva Gud gjør og kan gjøre i de rundt oss.

Og hva er vel mer oppmuntrende enn å se med egne øyne hva Gud gjør i neste generasjon?


Det gjør noe med dintro når du ser tusen ungdom i lovsang, samlet for ett navn.
Det treffer en nerve når du ser ungdommer i kø til bønnerommet.

Jeg trenger deg. Jeg trenger åndelige mødre og fedre som er villige til å ta imot ungdommer med alt de måtte komme med. Gode, trygge, voksne som vil be både for og sammen med. Som vil lytte, høre og se. Jeg trenger deg som kan selge pølser i matbodene, og deg som kan gå nattevakt på campingen.

Sammen kan vi gjøre Ufestivalen til den tryggeste og beste plassen å være i uke 26.