Av Alexis Lundh for Tro og Medier

En bedre historie i møte med uke 6

Mange foreldre har berettigede bekymringer når det gjelder undervisningen i uke 6. Jeg håper at kristne foreldre vil benytte anledningen til å formidle et alternativ og en bedre historie om kroppen, seksualiteten og identiteten til sine barn.

Å trekke barna ut av undervisningen er ikke nødvendigvis løsningen. Det er viktig å utruste barn til å møte livets utfordringer, også de som kan stride mot verdiene du ønsker skal prege livene deres. Foreldre bør være den første stemmen som deler viktige perspektiver med sine barn. Dette gjelder også når det kommer til seksualitet og identitet. Barn trenger våkne og trygge foreldre som lærer dem å forstå og tro på Guds gode historie om kroppen og den dype mening som er innprentet i den.

Å være informert om uke 6 sin forankring er en viktig forutsetning for å kunne formidle en «bedre historie». Selv om undervisningsopplegget tar opp mange viktige temaer som vi kristne kan bekrefte, er mye i konflikt med det kristne menneskesynet og seksualetikken. Uke 6 er spekket med et politisk ladet språk som betinger et gitt menneskesyn. Fire grunnleggende premisser for undervisningen er: Mennesket skaper seg selv. Mennesker velger sitt eget kjønn. Samtykke er alene rammen rundt seksualitet. Og forplantningen vår er knyttet til rettigheter og krav.