Årsmøte 2023

Hedmarktoppen og digitalt

Påmelding
Legg til kalender 06/07/23 10:0006/07/23 16:00 Europe/Paris Årsmøte 2023 Velkommen til årsmøte for Pinse Ung onsdag 07. juni 2023, klokken 16.30 på Hedmarktoppen. Årsmøtet blir i år holdt fysisk på Hedmarktoppen, men med mulighet for å delta digitalt. Vi ser på dette som en god mulighet til å samle enda flere av dere som faktisk er aktive i de lokale Pinse Ung-gruppene, og håper […]

Velkommen til årsmøte for Pinse Ung onsdag 07. juni 2023, klokken 16.30 på Hedmarktoppen.

Årsmøtet blir i år holdt fysisk på Hedmarktoppen, men med mulighet for å delta digitalt. Vi ser på dette som en god mulighet til å samle enda flere av dere som faktisk er aktive i de lokale Pinse Ung-gruppene, og håper mange av dere får til å delta. Ved å delta på årsmøtet får dere høre litt om hva vi jobber med, og som en lokal gruppe være med å påvirke Pinse Ungs retning, blant annet gjennom å velge nytt styre for organisasjonen.

Hvem kan delta?

Hver Pinse Ung-gruppe kan delta med én representant til årsmøtet. Er det andre enn styreleder/gruppekontakt eller styremedlem som skal delta, må disse ha fullmakt fra styreleder/gruppekontakt.

Hvordan skjer møtet?

Møtet foregår fysisk på Hedmarktoppen og på digital plattform.
Stemmegivning skjer via et Microsoft Teams-skjema som blir sendt ut på mail til alle påmeldte i forkant av møtet. Husk at det skal fylles ut et stemmeskjema pr. gruppe du representerer

Viktig! Om du ikke selv kan delta på årsmøtet, men ønsker å sende noen andre så må dere fyller ut fullmaktsskjema her

Nedenfor vil du om litt finne sakspapirer, og agenda til møte.

Agenda årsmøte Pinse Ung