NTC og JNTC 2022

Legg til kalender 06/03/22 10:00 06/06/22 10:00 Europe/Paris NTC og JNTC 2022 NTC er Royal Rangers Norge sitt ledertreningsprogram med fokus på praktisk og teoretisk undervisning samt nettverksbygging innad i RR-familien. Kurset gjennomføres i hovedsak ute i naturen. Det stilles krav til at deltakerne fyller minimum 18 år det året NTC gjennomføres. Utover dette stilles det ingen krav til deltakerne. Normal fysisk form er en fordel, men […]

NTC er Royal Rangers Norge sitt ledertreningsprogram med fokus på praktisk og teoretisk undervisning samt nettverksbygging innad i RR-familien. Kurset gjennomføres i hovedsak ute i naturen. Det stilles krav til at deltakerne fyller minimum 18 år det året NTC gjennomføres. Utover dette stilles det ingen krav til deltakerne. Normal fysisk form er en fordel, men absolutt ikke påkrevd for å kunne gjennomføre og bestå kurset.

Vi gjennomfører i 2022 Junior-NTC for 15-18-åringer parallelt med NTC-kurset.


Hva er NTC?

NTC er kurset alle Royal Rangers ledere bør ha. Det er hovedopplæringskurset i organisasjonen.

NTC står for National Training Camp. Vi er en del av en internasjonal organisasjon og har valgt å beholde den engelske tittelen på kurset. Møter vi ledere/medlemmer av Royal Rangers når vi er sammen med deltakere fra andre land vet vi hva vi snakker om.

NTC arrangeres normalt en gang i året. Tradisjonelt har dette vært på vår/forsommer.

Krav til deltakerne:

  • Aldersgrense: For å delta må du minimum fylle 18 år det året kurset arrangeres.
  • Du må være sendt fra den menigheten du representerer.
  • Kursets varighet: Kurset går over 4 dager (Fra torsdag kveld til søndag ettermiddag).