NTC 2023

Legg til kalender 05/26/23 10:00 05/29/23 10:00 Europe/Paris NTC 2023 Velkommen til National Training Camp, 26. – 29. mai 2023 NTC er Royal Rangers Norge sitt ledertreningsprogram med fokus på praktisk og teoretisk undervisning samt nettverksbygging innad i RR-familien. Kurset gjennomføres i hovedsak ute i naturen. Det stilles krav til at deltakerne fyller minimum 18 år det året NTC gjennomføres. Utover dette stilles det ingen krav […]

Velkommen til National Training Camp, 26. – 29. mai 2023

NTC er Royal Rangers Norge sitt ledertreningsprogram med fokus på praktisk og teoretisk undervisning samt nettverksbygging innad i RR-familien. Kurset gjennomføres i hovedsak ute i naturen. Det stilles krav til at deltakerne fyller minimum 18 år det året NTC gjennomføres. Utover dette stilles det ingen krav til deltakerne. Normal fysisk form er en fordel, men absolutt ikke påkrevd for å kunne gjennomføre og bestå kurset.

Pris: 1950 kroner

NTC er inngangsporten til å drive Royal Rangers-arbeid lokalt. Bestått kurs er et viktig kvalifikasjonskriterie for utpostledere i Royal Rangers Norge. I løpet av fire dager tar vi for oss seks kompetansemål:

 1. Se barnet.
  Se barnet med dets egenverdi, og som et mål i seg selv. Få en forståelse av aldersfasene og hvilke læremåter som er tilpasset barnet i de ulike aldersgruppene.
 2. Lede barn til Jesus.
  Skape en bevissthet om å lede barn til Jesus, evne å gi trosopplæring tilpasset aldersgruppen, og å legge til rette for åndelige erfaringer.
 3. Planlegge samlinger.
  Kunne legge opp til samlinger, og å kunne bruke det ferdig utarbeidede materiellet til Royal Rangers.
 4. Bruke praktiske ferdigheter.
  Trene opp praktiske ferdigheter, og evne å tilrettelegge for tilhørighet til gruppa. Benytte ulike praktiske gjøremål som samtalesituasjoner og til å la barna få oppleve mestringsfølelse.
 5. Skape trygghet.
  Skape trygghet og sikkerhet både i praktiske situasjoner og mellom mennesker. Være bevisst på hvordan du som leder kan unngå upassende situasjoner i RR-arbeidet.
 6. Være en Royal Ranger.
  Tilegne seg en kjennskap til RRs historie, struktur, motto og verdier.

På kurset gjennomgår vi:

 • Royal Rangers’ historie og utvikling
 • Vi lærer å bygge opp en leir og lever i patruljer.
 • Deltakerne er en halv dag på hike – patruljevis.
 • Vi er innom sentrale elementer i Royal Rangers som:
  • Kart og kompass – orientering
  • Knuter og surringer
  • Bruk av verktøy og sikkerhet
  • Bålbygging og kokeutstyr
  • Naturkunnskap og primitiv matlaging
  • Førstehjelp
  • Lederskaps- og disippelskapstrening
  • Leirbålkveld
  • Vi opplever et sterkt sosialt fellesskap
  • Knytter kontakt med ledere fra andre menigheter og ledelsen i Royal Rangers Norge.

Oppmøte blir 18:00 den 26.05, og avreise fra leirsted blir ca 15.00 den 29.05.