Oppstartsstøtte

Legg til kalender 06/15/24 10:00 06/15/24 16:00 Europe/Paris Oppstartsstøtte Hvordan starte barne eller ungdomsgruppe Retningslinjer Frifond Søke oppstartsstøtte
  • Pinse Ung vil oppmuntre til nye initiativ, aktiviteter og organisasjonsutvikling. Derfor er støtte til nystarting en egen kategori, og lokallag kan søke om støtte på inntil kr 10.000 kr. Aktiviteter tilknyttet kirker der det ikke allerede er eksisterende medlemsgrupper vil bli prioritert.
  • Det er kun mulig å søke oppstartsstøtte det første året man leverer årsrapport for gruppen, dette forutsetter at man har tatt inn kontingent foregående kalenderår.
  • Siste søknadsfrist: 15. juni.

Hvordan starte barne eller ungdomsgruppe

Retningslinjer Frifond

Søke oppstartsstøtte