Royal Rangers – regional ledersamling Vest

Royal Rangers Norge ønsker å samle, inspirere og undervise ledere fra alle de forskjellige utpostene. Målgruppen er alle type ledere som er med i RR-arbeid lokalt, både utpostledere, patruljeledere, medledere og juniorledere, og personer som er nysgjerrige på å starte opp Royal Rangers i sin kirke. Er du fra andre områder av landet enn øst og vest, er du selvfølgelig velkommen! Meld deg på der det passer best for deg å delta.  Dette blir hele lørdager der vi legger til rette for fellesskap og nettverk, mat og samtale, men også undervisning og erfaringsutveksling.


Temaene for undervisningen blir hentet fra kompetansemålene i NTC-kurset (National Training Camp). Vi er sikre på at alle som deltar vil få med seg noe matnyttig hjem, enten det er bevisstgjøring, konkrete ideer, andres erfaringer eller nye relasjoner. 

Påmelding til regional ledersamling Vest: https://bit.ly/3jzVOY0

Ønsker du å heller delta på et tilsvarende arrangement 13. november i øst? Påmeldingen til regional ledersamling Øst finner du her.