Gi av deg selv!

Pinse Ung

Pinse Ung

Høsten er her og skolehverdagen starter for de fleste av våre medlemmer i små og store grupper. Det er mange spente barn og unge i disse dager. Noen gleder seg, og andre gruer seg. Feriens opplevelser deles med ulik entusiasme, og vi ser frem til å komme inn i en noenlunde normal rytme igjen.

Det er nok mange av oss som ledere som også er ganske spent med tanke på oppstarten av  gruppene i kirkene våre. Tanker om oppmøte, antall, innhold og forventninger ligger langt fremme hos de fleste lederne, og det er helt naturlig. 

Når vi møter våre barn og unge, tror jeg det beste vi kan gjøre er å se, anerkjenne og møte dem med godhet og kjærlighet. Vi kan ha både gode opplegg og de beste lokalitetene. Likevel kommer ikke barna og ungdommene på grunn av dette, men de ønsker fellesskap med deg, hverandre og med Gud.

Derfor vil nok det beste være at du senker skuldrene og deler ditt trosliv i hverdagen, samtidig oppmuntrer og anerkjenner den enkeltes trosvandring. Når Jesus snakker om å være en medvandrer, betyr det at det viktigste er at vi går sammen med dem på trosreisen fremfor at våre aktiviteter og gudstjenester er perfekte. La oss lede med ærlige trosliv og oppmuntre til naturlige overnaturlige trosliv i hverdagen! 


Alt godt for høsten!


Einar Myreng,
Daglig leder