Gi en gave

Arbeid blant barn og unge er essensielt både i planting, utvikling, vekst og modning i et menighetsfellesskap. Samtidig ser vi at satsing på barne- og ungdomsaktivitet også kan være en nøkkel til revitalisering.

Pinse Ung vil være med å realisere 2030-målssatsingen, og har i den forbindelse opprettet et fond med oppstartsmidler øremerket oppstart av nye barne- og ungdomsarbeid i kirker der det ikke finnes fra før av. Dette både i forbindelse med nyplantinger, og i forbindelse med vitalisering av eksisterende menigheter som står uten noe tilbud til barn eller ungdom.

Barn – og ungdom er dagens menighet, og ikke bare morgendagens. Å tilrettelegge for “vekst, modning, bedre og flere” allerede fra småbarnsfasen av, er avgjørende for å se menighetsfellesskapet vokse. Det samme gjelder småskolealder, tweens, tenåringer og unge voksne.

Pinse Ung tilbyr trosopplæring både som ressurser, verktøy og en egen trosopplæringsplan, og ønsker å støtte kirkene det vi kan for å tilrettelegge for en tro på Jesus som holder hele livet.

Dersom vi skal nå disse målene, trenger vi at du er med å bidrar inn i arbeidet. Og vi håper du har muligheten for å være med.

Hvis du ønsker å være med å gi din støtte så kan dette gjøres på følgende måter:

Om du ønsker å tegne avtalegiro på nett, så kan du gjøre det ved å klikke herØnsker du å gi på Vipps, så kan du gjøre dette ved å gi et engangsbeløp til Vippsnummer:

#13858

Søk på “PinseUng” – Gi et fritt engangsbeløp til PinseUng.