Gyldig fravær til Led20

Per Kristian Løve

Per Kristian Løve

Går du på ungdomsskole eller videregående og trenger gyldig fravær under Led20?

Dersom du er medlem av en av PBUs barne- eller ungdomsgrupper, kan du søke om politisk fravær de dagene du er borte fra skolen.

Du må da ha med deg et ferdigprintet skriv til Led20, og fremgangsmåten er som følger:
1.     Gå inn på siden politiskfravær.no
2.     Trykk ”Jeg skal delta på et arrangement”
3.     Fyll inn informasjon om deg og skolen din
4.     Om arrangementet skriver du følgende:
–     Organisasjon: Pinsevennenes Barne og Ungdomsutvalg
–     Navn på arrangementet: Led20
–     Når er dette?: 6. – 9. februar 2020
5.     Hvem fra organisasjonen kan bekrefte dette?
–     Hva heter den som skal attestere? Per Kristian Løve
–     Hvilken tittel har vedkomne?: Teamleder kurs og kompetanse
–     E-post: pk@pinseung.no
–     Telefonnummer: 975 36 007
6.     Last deretter ned PDF-en og skriv denne ut
7.     Ta med utskriften til Led20 og få underskrift av Per Kristian i sekretariatet