Hilsen fra tentro

Pinse Ung

Pinse Ung

Også dette tentro-året ble noe annerledes enn det vi hadde sett for oss, men for en innsats dere har lagt ned! 

Vi får høre om tentro-grupper som har arrangert pizzakvelder, skøytedag, spillkvelder og til og med fått reist på festival. 

Noen har samling annenhver fredag og noen hver tirsdag. En gruppe ville ha samlingen sin rett etter skoletid med noe varmt å spise før man tok fatt på undervisningen. Her er kreativiteten stor, og dette ønsker vi å heie på. 

For dere strekker dere, og legger til rette for å gi elevene det beste! Dere er våre helter.

Verdiene til tentro sier at vi skal oppdage hvem Gud er, vi skal legge til rette for opplevelser med Han, og vi skal forstå det oppdraget Han har gitt oss. 

Gjennom relasjoner, bønn, undervisning og opplevelser er dere med å gi elevene disse tre verdiene.   

Mange har måtte utsette sin avslutningsfest til høsten også dette året, og man kan igjen oppleve at man må starte med neste års kull før det forrige er blitt avsluttet. 

Allikevel gir dette oss muligheter til å lettere holde kontakten med elevene gjennom sommeren og inn i høsten. Det gir oss mulighet til å koble dem inn i ungdomsarbeidet, og bygge videre på de relasjonene som er skapt. Vi mister fort mange gjennom en lang sommerferie; nå kan vi være med å snu denne trenden. 

La oss bruke sommeren til å ta igjen noen av de tapte fysiske samlingene vi skulle hatt og legge til rette for gode opplevelser. 

De fleste kommuner sier nå ja til samlinger enten inne eller ute, og husk at er man under 20 år er man fritatt regelen om 1 meter, og at tentro regnes som en fritidsaktivitet. 

Torsdag 20 mai kl 18.00 inviterer vi til en digital tentro lederkveld. Vi deler tips og erfaringer, vi løfter opp vår visjon og hjerte bak tentro og vi vil gi noen gode råd før en ny høst. Påmelding finner du her.

Samle gjerne alle som er med som ledere på tentro, og meld på din kirke gjennom checkin……