HLT våren 2022

Pinse Ung

Pinse Ung

Pinse Ung samarbeider med Høyskolen for ledelse og teologi om gjennomføringen av årsstudiet «UNG Tro og kultur». Et årsstudium spesielt beregnet på ledere i barne- og ungdomsarbeid, som gir deg kompetansen du trenger i din rolle som leder for unge mennesker. HLT sine studier er fleksible og lar seg lett kombinere med jobb, andre studier eller lang reisevei, enten du velger å ta et fullt årsstudium eller stykker det opp ved å bare ta noen fag på deltid.

Denne våren er det spesielt to enkeltfag vi kan anbefale deg

Bærekraft og Ledelse (UNG 1220) 

Etablering, nytenkning og videreutvikling i kirke for barn og unge er sentrale tema i emnet. Kurset handler om strategier for å forberede unge ledere. Vi er innom spennende spørsmål relatert til å bygge virksomheten både gjennom kultur og bærekraftige strukturer.  

Dato: 2-3 februar og 28-29 mars 
Sted: Oslo sentrum, St. Olavsgate 24  

Les mer her

Ung Forkynnelse (UNG 1240)

Forkynnelse, formidling og gudstjenesteformer preger innholdet i dette svært aktuelle kurset. Hva kjennetegner effektiv kommunikasjon i forhold til kontekst og målgruppe? Hvordan engasjere tilhørerne i bibeltekstene?  Vi berører også teoretiske og praktiske perspektiver på trosformasjon og åndelig veiledning 

Dato: 17-18 Januar og 14-15 mars 
Sted: Oslo sentrum, St. Olavsgate 24

Les mer her