Hvordan starte barne- eller ungdomsgruppe

Ønsker dere å starte en barne-eller ungdomgsgruppe tilknyttet deres lokale kirke? Da kan dere registrere gruppen i Pinse Ung og få tilgang til oppstartsmidler og få utbetalt frifondstøtte hvert år dere sender inn årsrapport.

Hva gjør jeg?

  1. Samle dem som er interessert til et oppstartsmøte
  2. Legg fram et forslag til styre som det stemmes over (håndsopprekning eller akklamasjon er tilstrekkelig). Dersom 3 eller færre av medlemmene i gruppa er over 15 år, bortfaller kravet om styre, og dere kan velge en gruppekontakt i stedet. 
  3. Velg vedtekter for gruppen. Ta gjerne utgangspunkt i Pinse Ungs mønstervedtekter for lokale grupper. Lager dere egne skal disse godkjennes av Pinse Ung.
  4. Fyll ut et skjema for å registrere ny gruppe i Pinse Ung der dere oppgir oppstartsdato og hva slags gruppe dere har startet, og informasjon om den som er hovedleder for gruppen og skal sende inn rapporter til Frifond Pinse Ung (medlem.pinseung.no). Send utfylt skjema til post@pinseung.no, så får du tilsendt en epost med informasjon om innlogging og nødvendig oppstartsinfo.
  5. Deretter er det viktig at dere henter inn kontingent fra så mange som mulig som er en del av gruppen. Kontingenten er på minimum 50,- i kalenderåret, og må betales inn til gruppen innen 31.12 hvert år. Dere beholder disse pengene selv. Kontingentene registreres i Frifond Pinse Ung i forbindelse med årsrapporten påfølgende år.
  6. Alle ledere over 15 år skal fremvise politiattest. Fremgangsmåte for dette finner du her.
  7. Pinse Ung mottar midler fra Frifond organisasjon som vi igjen deler ut til våre lokale grupper. Gjennomføres oppstartsmøtet som beskrevet ovenfor, er dette demokratisk godkjent. Minst annethvert år skal det avholdes årsmøte der det er valg av styre eller gruppekontakt, og eventuelt avstemming over vedtekter dersom dere ønsker å endre de dere allerede har. Endrede vedtekter må da godkjennes av Pinse Ung sentralt.

MERK! at innenfor ett barne- eller ungdomsarbeid kan dere opprette flere ulike grupper, så lenge disse har forskjellige målgrupper og egne aktiviteter. F.eks Søndagsskole 0-3 år, Søndagsskole 3-5 år, Guttegruppe, Jentegruppe, Lovsangere, Teknikere osv.