Skjermdump: Datatilsynet.no – “I beste mening.”

Vi har samlet noen ressurser fra Datatilsynet, Utdanningsdirektoratet, Tro og medier og Telenor når det kommer til bilder av barn på nett, personvern, nettvett og kildekritikk. Vi tenker ofte vi bare å ta vare på minnene, eller vi ønsker å dele hvor kjekt det har vært med barna og ungdommene i kirken i dag. Men, det er ikke bare å trykke publiser. Det finnes regler og rettigheter vi som kirker og grupper må ivareta. Derfor har kloke hoder utarbeidet gode ressurser og sjekklister for hva en bør tenke på når det kommer til publisering av barn. Vi ønsker å dele disse ressursene med deg, slik at vi alle har en bevissthet omkring dette med publisering av bilder med samtykke. 

Frem til barnet fyller 13 år, har foreldrene ansvaret for å ta slike avgjørelser. I noen sammenhenger, bestemmer foreldre helt fram til du er 18 år.

Hvis det handler om at noe skal deles på nett, for eksempel på kirkens nettside, i forbindelse med fritidsaktiviteter eller på sosiale medier-kontoen til en foresatt, bør barnet alltid få være med å si om en er enig eller ikke. Og da er det greit å vite at selv om du eller barnet ditt har sagt ja, kan dere angre dere senere. Selv om dere har sagt ja til deling av bilder én dag, kan dere trekke det tilbake senere.

Det finnes ikke en fast mal for samtykkeærklæring, men det finnes retninglinjer for hva et skjema bør innholde og hvilke områder som bør belyses for å berolige de forsatte. Dette gjør at samtykkeærklæringer kan se annerledes ut fra organisasjon til organisasjon, men at det har til hensikt å ivareta sikkerheten til barn og ungdom.

Skjemaet bør inneholde relevante og konkrete spørsmål som de foresatte skal krysse av for:

 • Er det greit at det tas bilder/film av barnet?
 • Er det greit at bildene publiseres på åpne/passordbeskyttede nettsider?
 • Er det greit at bilder av barnet deles i sosiale medier? (Her må det spesifiseres hvor bildene vil kunne publiseres og om det er åpne eller lukkede profiler/grupper. Her bør det være mulig å velge hvilke kanaler man gir samtykke til.)
 • Er det greit at bildene publiseres i trykksaker relatert til skolen/barnehagen/organisasjonen?
  …osv

Erklæringen bør dessuten nevne følgende for å berolige de foresatte:

 • Barnehagen/skolen/organisasjonen vil ikke frigi digitale bildekopier av barnet uten spesifikt samtykke fra de foresatte.
 • Barnehagen/skolen/organisasjonen vil ikke ta bilder av barna når de er svært lettkledde.
 • Bildene som publiseres på nett vil alltid legges ut i en kvalitet som gjør det lite attraktivt for andre å manipulere dem eller benytte dem i andre sammenhenger.
 • Barnehagen/skolen/virksomheten vil alltid be om spesifikt samtykke fra foreldrene dersom det skal tas bilder av barna til journalistiske formål, eller dersom utplasserte studenter ønsker å ta bilder av barna.

Underskrift av virksomheten og de foresatte, samt gjerne barnet selv. Dersom barnet er 13 år eller mer, må de også underskrive erklæringen.

Datatilsynet får ofte spørsmål om vi har en mal for en slik erklæring, men dette må tilpasses hver enkelt virksomhet ettersom hvilke bilder de tar og bruken av dem. Virksomheten må ta et aktivt ansvar for å få innhentet gyldige samtykker. Det er ikke mulig å lage en erklæring som passer for alle. 

Skjermdump: – Datatilsynet ” I Beste mening”

Følg gjerne denne sjekklisten FØR du deler noen barnebilder.  

Sjekkliste 

Her er noen stikkord til hva man må vurdere før deling av barnebilder, og som vi vil gå nærmere inn på i denne veiledningen: 

 • Lovlighet: Del aldri bilder av andres barn uten samtykke fra deres foresatte. 
 • Type bilde: Tenk over innholdet og bruk filter eller dårligere oppløsning når det er mulig, det gjør bildene mindre interessante for andre. 
 • Mengde: Del færrest mulig bilder. 
 • Kanalbruk: Vær bevisst på hvordan du deler bildene. Alt må ikke ligge åpent. Bruk personverninnstillinger og lag lukkede grupper. 
 • Slett jevnlig: Ta en vårrengjøring og slett tidligere bilder du har publisert med jevne mellomrom. 
 • Spør alltid barna: Bruk spørsmål som “Synes du det er greit at jeg deler dette bildet med familien eller vennene mine?” Da gjør du det forståelig for dem. Respekter svaret. 

Deler av teksten og bilder over er hentet fra datatilsynets retningslinjer for samtykkeerklæringer.

https://www.datatilsynet.no/personvern-pa-ulike-omrader/skole-barn-unge/bilder-av-barn-pa-nett/samtykkeskjema/

Vil du vite mer om nettvett, hvordan snakke med barn og unge om nettbruk, bilder, personvern og kildekritikk, ta en nærmere titt på disse nettstedene.