Jesus hele livet – en introduksjon

Trosopplæringsplanen, Jesus hele livet er en systematisk og pedagogisk tilrettelagt plan som skal vekke og styrke den kristne troen til alle mellom 0-19 år. Den skal være vår felles plattform for det vi vil formidle til barn og ungdom.

Planen skal bidra til kjennskap til kristen livstolkning og livsmestring, utfordre til engasjement og deltakelse både i kirke, hverdagsliv og i samfunnet ellers. Vi tror at en systematisk plan vil styrke tilhørigheten til den lokale kirken og at den skal hjelpe barna og de unge å utvikle relasjoner over tid som får betydning for hele livet.

I tillegg vil vi gjennom planen skape en samarbeidsarena for hjem og kirke. Vi vet at hjemmet har ca 3000 timer tilgjengelig med et barn i løpet av et år, kirken har kanskje bare 40. Vi tenker derfor at et samarbeid med hjemmet om trosopplæringen er helt nødvendig.

Trosopplæringsplanen er et forpliktende dokument til kirken og ledere, og en ressurs for hjemmet. Den skal skape oversikt i opplæringen og gi verktøy både for foreldre og ledere. Vi ønsker at både foreldre og ledere skal se på seg selv som åndelige ledere for barna.
Vi vet at mange forlater barnetroen når de blir voksne, selv om de er vokst opp i kirker og kristne hjem. Vi vet også at mange som kommer til tro første gang møtte troen gjennom aktivt barne/ungdomsarbeid. Vi vil at våre barn/unge skal få en sunn og slitesterk hverdagstro, og tror at en systematisk og pedagogisk trosopplæringsplan kan være et av bidragene til dette. Målet er: Jesus hele livet.
Sammen kan vi; hver leder, hver frivillig, hver forelder på samme grunnlag jobbe mot et felles mål.
Sammen kombinerer vi de to primære instanser som påvirker et barns liv, hjem og kirke, og gjør dem sterke.

Trosopplæringsplanen har vært et samarbeidsprosjekt mellom Sentrumkirken Sandnes og Filadelfiakirken Oslo. I arbeidet med planen har vi hentet inspirasjon fra andre trosopplæringsplaner både i innland og utland. Pinse Ung er nå distributør av planen og jobber for at den skal bli en ressurs for alle landets pinsemenigheter.

Trosopplæringsplanen bygger på kirkens hensikter og verdier, og har tatt utgangspunkt i barnas fysiske, sosiale og åndelige utvikling, for å tilpasse for hvert alderstrinn.

Den bygger på relevante og lett målbare målsettinger, og konkrete tiltak både for kirken og hjemmet.

Vi ønsker å:

  • knytte barn/unge til ledere som tror på deres potensiale
  • forandre hvordan de ser på verden og sin framtid
  • hjelpe dem å oppleve noe de aldri glemmer
  • hjelpe dem å tro på en himmelsk far som elsker dem betingelsesløst
  • se barn/unge ta valg om å følge Jesus
  • hjelpe dem å tro på hvem de er
  • engasjere dem i misjon og arbeid for noe som er utenfor dem selv

Bli en Jesus hele livet kirke. Kjøp lisens her