Trosopplæringsplanen er en pedagogisk og systematisk plan som skal vekke og styrke den kristne tro for de mellom 0-19 år, og hvor målet er: Jesus hele livet. Planen ønsker å skape et samarbeid mellom hjem og kirke for å nå dette felles målet for våre barn og ungdommer.


Om Jesus hele livet

Trosopplæringsplanen, Jesus hele livet, er utarbeidet av Sentrumkirken Sandnes og Filadelfiakirken Oslo. Pinse Ung har nå gått inn i et samarbeid med disse hvor vi sammen ønsker å tilrettelegge for bruk av planen nasjonalt. Ønsket og målet er at planen skal bidra til en helhetlig tenkning rundt barne- og ungdomsarbeid, kirke og hjem. Planen kan sammenlignes med læreplaner man bruker i skolene. Den gir deg ikke konkrete undervisningstimer, men mål og tiltak for en bestemt hensikt.

Planen skal bidra til kjennskap til kristen livstolkning og livsmestring, utfordre til engasjement og deltakelse både i kirke, hverdagsliv og i samfunnet ellers. Vi tror at en systematisk plan vil styrke tilhørigheten til den lokale kirken og at den skal hjelpe barna og de unge å utvikle relasjoner over tid som får betydning for hele livet.
I tillegg vil vi gjennom planen skape en samarbeidsarena for hjem og kirke. Vi vet at hjemmet har ca 3000 timer tilgjengelig med et barn i løpet av et år, kirken har kanskje bare 40. Vi tenker derfor at et samarbeid med hjemmet om trosopplæringen er helt nødvendig.

Vi vet at mange forlater barnetroen når de blir voksne, selv om de er vokst opp i kirker og kristne hjem. Vi vet også at mange som kommer til tro første gang møtte troen gjennom aktivt barne/ungdomsarbeid. Vi vil at våre barn/unge skal få en sunn og slitesterk hverdagstro gjennom en systematisk og pedagogisk trosopplæringsplan. 

Vi vil sammen gi Jesus til en ny generasjon.
Vi tror på relasjoner over tid.

Sammen kan vi jobbe mot et felles mål. Sammen kombinerer vi de to primære instansene som påvirker et barns liv, hjem og kirke, og gjør dem sterke.

Ved gjennomført kurs, og kjøp av lisens, får du tilbud om å kjøpe en startpakke for kr 500,-. Ønsker du å kjøpe ekstra hefter eller hovedbok vil vi gjerne sende til deg
Hefte: Kr 10,- + frakt . Hovedboka: Kr 100,- + frakt