Hvordan få tilgang til ressurser/lisenser

Pinse Ung

Pinse Ung

Vi har nå gleden av å introdusere våre nye nettsider samt alle verktøy og utvidede ressurser på https://pinseung.no. Dette gjelder verktøyene Jesus Hele Livet, Helt Konge, Royal Rangers, tentro, Trygge kirker, samt den nye ressursbanken med trosopplæringsmateriell (les mer om verktøyene og priser nederst på denne siden).  Vi tror dette vil forenkle brukeropplevelsen og gi deres kirke en enklere tilgang til våre ressurser. 

Vi gjør oppmerksom på at ressursbanken er gratis å bruke, men krever at du oppretter en bruker og logger inn for å se innholdet.

Har du noen spørsmål rundt nettsiden eller ressurser/lisenser, ikke nøl med å ta kontakt med teknisk ansvarlig Per Kristian Løve på pk@pinseung.no eller telefon 975 36 007. 

Merk: 

  • Betaling for tilgang til lisensene vil ikke bli fakturert før høsten 2023 om dere velger faktura som betalingsmetode. Skal du ikke ha lisensene videre fra høsten, må du si opp lisensen innen 01. juli. 
  • Vi anbefaler at hver kirke kun har én konto. Dere gir brukernavnet og passordet til lederne som skal ha tilgang til de ulike ressursene dere har kjøpt tilgang til.
  • Hovedbrukeren i din kirke vil få tilgang til å opprette «underbrukere» som får tilgang til alle ressurser som «hovedbrukeren» har kjøpt tilgang til
     

Du må nå utføre følgende steg:

1: Gå til https://pinseung.no/opprett-konto/ Fyll inn informasjonen som kreves og klikk «Opprett bruker». Du har nå en bruker hos oss og mottar automatisk tilgang til ressursbanken

Du er nå innlogget på nettsidene våre, men har foreløpig ikke tilgang til noen av lisensene våre. For å få tilgang gjør du følgende:

2: Klikk på «Min konto» oppe til høyre i toppmenyen

–    «Mine lisenser» viser lisensene/verktøyene du har tilgang til. Står det kun «ressursbank» har du ikke tilgang til noen av lisensene våre enda, og må kjøpe disse på nytt under “Kjøp lisenser”. Har du allerede betalt for inneværende år så vil du ikke motta noen ny faktura før til høsten.

–    «Brukere» hvis du har en hovedkonto for en kirke vil du få muligheten til å legge til nye brukere som vil få tilgang til å se alle lisensene du har kjøpt tilgang til. Du klikker bare inn på «Vis» og «Legg til bruker». Du skriver så inn e-post til den du ønsker å legge til, samt markerer at vedkommende skal være «Medlem». De vil nå få tilsendt en e-post hvor de bekrefter medlemskapet og får tilgang til lisensene dere har kjøpt. Du kan også enkelt fjerne medlemmer i gruppen din.

–    «Endre kortdetaljer». Registrerte du betaling med kort kan du endre kortdetaljene her. 

–    «Kjøp lisenser». Her kan du kjøpe tilgang til de ulike lisensene våre. Merk at enkelte lisenser krever at du deltar på lederkurs.

–    «Avslutt lisens». Avslutt lisens her før neste trekkdato om du ikke ønsker å beholde tilgangen. 

–    «Rediger profil». Her endrer du navn, e-postadresse og passord.

3: Klikk på «Kjøp lisenser»

–    Her vises de ulike lisensene/verktøyene vi har. Alle som kjøper lisens til og bruker Jesus Hele Livet-trosopplæringsplanen får halv pris på Royal Rangers-lisens og/eller tentrolisens. Produktene må i så fall kjøpes av samme brukerkonto.

–    Det er viktig at du skriver inn menighetens navn under «Firmanavn». Skriv navnet slik dere har oppgitt det i Brønnøysundregisteret.

–    Fyll ut obligatoriske felt. Les gjennom personvernregler samt vilkår og betingelser. Klikk «Send ordre»

Du har nå tilgang til lisensene du har kjøpt. Dette ser du når du klikker på «ressurser» i toppmenyen. De lisensene det er en hengelås på, er lisenser du ikke har tilgang til.

Ressursbanken

Når du oppretter bruker hos oss vil du få tilgang til ressursbanken vår. Her legges det ut ressurser fra ulike menigheter og personer. Dette kan være alt fra samlinger til retningslinjer. Denne ressursbanken er gratis, og krever kun at du har en bruker hos oss.

Jesus Hele Livet

Dette er trosopplæringsplanen vår som alle våre ressurser bygger på. Trosopplæringsplanen er en pedagogisk og systematisk plan som skal vekke og styrke den kristne tro for dem mellom 0-19 år.

Jesus Hele Livet koster 2 000 kroner i årlig lisens. Dere vil da få tilgang til planen og ekstra ressurser. Det blir også satt opp årlig kurs for dem som har lisensen.

Tentro

Tentro ønsker å tak i tenåringers hverdag og virkelighet, og knytte dette opp mot kristen tro.  Undervisningsformen er derfor lagt opp for å involvere konfirmanten med opplevelser som engasjerer, virkemidler hentet fra hverdagen, film, musikk, bilder, illustrasjoner og fortellinger, leker og konkurranser.

Tentro koster 2 000 kroner i årlig lisens (3 000 for flerstedskirker eller der flere enn 2 kirker samarbeider om tentro). Hver tentrogruppe må ha minst én leder som har vært på lederkurs de tre siste årene. 50% rabatt om man i tillegg har Jesus Hele Livet, men da må bestillingen gjøres av den samme brukeren som kjøpte JHL.

Royal Rangers

Vi tilbyr et pedagogisk undervisningsmateriell som sikter på å utruste barn og unge til å bli forvaltere både av eget liv, naturen, bibelens sannheter og sine omgivelser. I tillegg er det tilpasset alle aldersgrupper og følger barnas utvikling fra start-ranger (2. klasse) til de eldste (15-18-åringer). Royal Rangers tilbyr også kursing for å utruste speiderledere med kunnskap og ferdigheter til å være gode og trygge forbilder for barna.

Royal Rangers koster 2 000 kroner i årlig lisens (3 000 for flerstedskirker eller der flere enn 2 kirker samarbeider om RR). Alle RR-grupper må ha minst én leder som har gjennomført ledertreningskurset NTC. 50% rabatt om man i tillegg har Jesus Hele Livet, men da må bestillingen gjøres av den samme brukeren som kjøpte JHL.

Trygge kirker

Kurset “Trygge kirker” forbereder deg som leder på hvordan du bør håndtere mistanke om vold og seksuelle overgrep blant barn og unge. Kurset er digitalt og gjennomføres i din lokale kirke, gjerne med et bredt spekter av ledere til stede.

Trygge kirker koster 1 000 kroner i årlig lisens. Vi anbefaler alle kirker å arrangere kurs minst én gang i året.

Helt Konge

Helt Konge er et søndagsskolemateriell utviklet av Pinse Ung. Det består av seks halvvår, med til sammen 165 leksjoner. Se temaoversikten her.

Helt Konge koster 500 kroner i årlig lisens, dersom du ikke har permene fra tidligere.