Hvordan få tilgang til ressurser/lisenser

Pinse Ung

Pinse Ung

Har du noen spørsmål rundt nettsiden eller ressurser/lisenser, ikke nøl med å ta kontakt med teknisk ansvarlig Per Kristian Løve på pk@pinseung.no eller telefon 975 36 007. 

Merk: 

  • Betaling for tilgang til lisensene blir fakturert den 15. august hvert år. Lisensene har en varighet fra 15. august til 14. august påfølgende år. Skal du ikke ha lisensene videre, må du si opp lisensen innen 10. august. Om du betaler med kort vil du bli trukket med en gang, men trekkdato vil bli endret til den 15. august påfølgende år. 
  • Vi anbefaler at hver kirke kun har én konto. Dere vil kunne opprette underkontoer for kirkene. Men for å få tilgang til denne tjenesten må du ta kontakt med Per Kristian Løve, pk@pinseung.no.
     

Du må nå utføre følgende steg:

1: Gå til https://pinseung.no/opprett-konto/ Fyll inn informasjonen som kreves og klikk «Opprett bruker». Du har nå en bruker hos oss og mottar automatisk tilgang til ressursbanken

Du er nå innlogget på nettsidene våre, men har foreløpig ikke tilgang til noen av lisensene våre. For å få tilgang gjør du følgende:

2: Klikk på «Nettbutikk» i toppmenyen. Her kan du kjøpe lisenser til det dere ønsker. Vi gjør oppmerksom på at vi har et nytt produkt som heter “full pakke”. Med dette produktet vil du få automatisk tilgang til alle lisenser vi selger, samt du og din kirke vil motta enkelte rabatter på kurs og arrangementer i regi av Pinse Ung.

Vi gjør også oppmerksom på at mange av våre lisenser kan det søkes støtte fra K-stud, hvor man vil få tilbake minst 1,000 kroner pr. kurs/ opplæring med minst 4 deltakere.

–    «Mine lisenser» viser lisensene/verktøyene du har tilgang til. Står det kun «ressursbank» har du ikke tilgang til noen av lisensene våre enda, og må kjøpe disse på nytt i “Nettbutikken”. Har du allerede betalt for inneværende år så vil du ikke motta noen ny faktura før til høsten.

–    «Brukere» hvis du har en hovedkonto for en kirke vil du få muligheten til å legge til nye brukere som vil få tilgang til å se alle lisensene du har kjøpt tilgang til. Du klikker bare inn på «Vis» og «Legg til bruker». Du skriver så inn e-post til den du ønsker å legge til, samt markerer at vedkommende skal være «Medlem». De vil nå få tilsendt en e-post hvor de bekrefter medlemskapet og får tilgang til lisensene dere har kjøpt. Du kan også enkelt fjerne medlemmer i gruppen din.

–    «Endre kortdetaljer». Registrerte du betaling med kort kan du endre kortdetaljene her. 

–    «Kjøp lisenser». Her kan du kjøpe tilgang til de ulike lisensene våre. Merk at enkelte lisenser krever at du deltar på lederkurs. Du kan også kjøpe lisensene i nettbutikken vår

–    «Avslutt lisens». Avslutt lisens her før neste trekkdato om du ikke ønsker å beholde tilgangen. 

–    «Rediger profil». Her endrer du navn, e-postadresse og passord.

3: Etter du har kjøpt lisenser

Du får automatisk tilgang til lisensene du har kjøpt. Dette ser du når du klikker på «ressurser» i toppmenyen. De lisensene det er en hengelås på, er lisenser du ikke har tilgang til.

Ressursbanken

Når du oppretter bruker hos oss vil du få tilgang til ressursbanken vår. Her legges det ut ressurser fra ulike menigheter og personer. Dette kan være alt fra samlinger til retningslinjer. Denne ressursbanken er gratis, og krever kun at du har en bruker hos oss.

Jesus Hele Livet

Dette er trosopplæringsplanen vår som alle våre ressurser bygger på. Trosopplæringsplanen er en pedagogisk og systematisk plan som skal vekke og styrke den kristne tro for dem mellom 0-19 år.

Jesus Hele Livet koster 2 000 kroner i årlig lisens. Dere vil da få tilgang til planen og ekstra ressurser. Det blir også satt opp årlig kurs for dem som har lisensen.

Tentro

Tentro ønsker å tak i tenåringers hverdag og virkelighet, og knytte dette opp mot kristen tro.  Undervisningsformen er derfor lagt opp for å involvere konfirmanten med opplevelser som engasjerer, virkemidler hentet fra hverdagen, film, musikk, bilder, illustrasjoner og fortellinger, leker og konkurranser.

Tentro koster 3 000 kroner i årlig lisens (6 000 for flerstedskirker eller der flere enn 3 kirker samarbeider om tentro). Hver tentrogruppe må ha minst én leder som har vært på lederkurs de tre siste årene.

Royal Rangers

Vi tilbyr et pedagogisk undervisningsmateriell som sikter på å utruste barn og unge til å bli forvaltere både av eget liv, naturen, bibelens sannheter og sine omgivelser. I tillegg er det tilpasset alle aldersgrupper og følger barnas utvikling fra start-ranger (2. klasse) til de eldste (15-18-åringer). Royal Rangers tilbyr også kursing for å utruste speiderledere med kunnskap og ferdigheter til å være gode og trygge forbilder for barna.

Royal Rangers koster 2 500 kroner i årlig lisens (5 000 for flerstedskirker eller der flere enn 3 kirker samarbeider om RR). Alle RR-grupper må ha minst én leder som har gjennomført ledertreningskurset NTC.

Trygge kirker

Kurset “Trygge kirker” forbereder deg som leder på hvordan du bør håndtere mistanke om vold og seksuelle overgrep blant barn og unge. Kurset er digitalt og gjennomføres i din lokale kirke, gjerne med et bredt spekter av ledere til stede.

Trygge kirker koster 2 000 kroner i årlig lisens. Vi anbefaler alle kirker å arrangere kurs minst én gang i året.

Helt Konge

Helt Konge er et søndagsskolemateriell utviklet av Pinse Ung. Det består av seks halvvår, med til sammen 165 leksjoner.

Helt Konge koster 500 kroner i årlig lisens, dersom du ikke har permene fra tidligere.