Komfortabel ukomfortabel!

Einar Myreng

Einar Myreng

Denne uka snakket jeg med en ung dame som øvde på å være “komfortabel ukomfortabel”. Hun ønsket å lære å gjøre ting hun ikke hadde gjort tidligere og være komfortabel med at hun ikke alltid følte seg komfortabel. Jeg ble fascinert av uttrykket og synes det beskriver hverdagen for mange mennesker – og ikke minst hvordan vi føler at dagene er i våre kirker og i Pinse Ung denne høsten. 

Både regjeringen og byrådene i byer med høyest smittetrykk anbefaler å opprettholde aktiviteter for barn og unge. Dette er et sterkt og tydelig signal kirkene må ta til seg. Kirkene i Norge har i stor grad vært best i «smittevernklassen» og er en arena der myndighetene fortsatt gir mulighet for at barn og unge skal kunne ha sosial kontakt. Med tanke på smittevern er dette en oppgave man ikke skal ta lett på, men vi bør gjøre alt for å fortsatt kunne invitere til tentro-samlinger, vennegrupper, Junior’n og ungdomssamlinger. Tilpasninger kan gjøres ved for eksempel å fordele barn og unge på ulike trinn, bruke flere rom i bygningen osv. Her er to konkrete eksempler: 

– Royal Rangers-grupper i landet opprettholder aktiviteten utendørs med gode rammer og midt i skaperverket. Dette er en super måte å møtes og gjennomføre aktivitet på. 

– Ungdomsarbeid har invitert tenåringene sine med på gåturer i strandsonen. Ungdommene gir tilbakemelding om at det har vært noen av de beste fredagene. 

Det er viktig at våre barne- og ungdomsledere ikke må stå alene om å lage alternative samlinger. De må få oppleve at de har lederrådet i ryggen og avgjørelser blir tatt sammen med dem. Kirkene må stå som ansvarlig arrangører sammen med dem. 

Pinse Ung vil være tilgjengelig med råd og støtte, men ønsker også gjerne tips og tilbakemeldinger på hvordan dere løser denne utfordrende tiden, slik at vi kan dele dem med enda flere!

Vi vil fortsatt øve SAMMEN med dere om å være “komfortabelt ukomfortable” i disse spesielle tidene.  

Einar Myreng
Daglig leder PBU