LED


Takk for LED23! 

Vi ser tilbake på dagene med stor takknemlighet. 1350 deltakere, 100 medarbeidere, 12 talere og 1 Gud. Takk til alle som har bidratt til at LED23 ble en suksess, og takk for at du er med i fellesskapet og skaper en arena som setter retning for bevegelsen vår. Det har vært berikende, samlende og utrustende dager hvor Gud har fått røre ved oss. Vi håper du er like motivert som oss til å fortsette tjenesten i den lokale kirken, og at du har fått ny kunnskap, innsikt eller bekjentskaper som kan være til hjelp for deg og dere. 

Nå skal vi lytte inn, evaluere og forbedre , og vi ser allerede frem til 11.-13. januar neste år for LED24! Vi er på samme sted, og får med oss John Mark Comer som hovedtaler – håper vi ses!