Fagsamlinger

Samtlige fagseminarer er designet for å utruste, inspirere og styrke ditt arbeid innen din spesifikke tjeneste. Vi gleder oss til å dele disse opplevelsene med deg på LED konferansen. Gjør ditt valg og meld deg på i dag!


Kreativ tilbedelse

Hvordan bygger man et kreativt sunt, åndsfylt team? Dette fagseminaret er skreddersydd for sangere, musikere, grafikere, fotografer og teknikere. Vi treffes, inspirere og utruster hverandre for å forsterke kraften i vår felles lovsang.

Barn- , Ungdoms- og Familieledere

Hvordan navigere gjennom overgangene i livet med tro? Dette fagseminaret er skreddersydd for deg som jobber med neste generasjon i det daglige og som ønsker å lære mer om lederskap av frivillige innenfor barn, ungdom og familiearbeid. Gode timer der vi deler felleskap og erfaringer, og sammen utforsker hvordan vi kan skape meningsfulle overganger i neste generasjons åndelige reise.

Diakoni og samfunn

Hvordan ser det ut når kirken både har fokus på diakonalt avtrykk og menneskene som bygger samfunn? Dette seminaret er skreddersydd for deg som ønsker å forstå og forbedre kirkens diakonale avtrykk i samfunnet. Sammen utforsker vi hvordan vi, ved å satse diakonalt og bygge mennesker, også bygger sterkere og mer inkluderende samfunn.

Menighetsutvikling

Hvordan pionere nye kirker og utvikle etablerte menigheter? Ingen menighet er ferdig utviklet. Dette fagseminaret er skreddersydd for deg som ønsker å heve kvaliteten på egen arbeid og bygge kapasitet for å bryte nytt land. Vi deler erfaringer og beste praksis for revitalisering av menigheter.

Misjons- og migrantarbeid

Hvordan kan vi best mulig støtte og fremme misjon og bistand over landegrensene? Dette fagseminaret er laget for deg som er engasjert i, eller ønsker å engasjere deg i, misjon- og/eller migrantarbeid. Vi deler erfaringer, utfordringer og lærer sammen om hvordan vi kan utgjøre en forskjell på tvers av synlige og ikke synlige grenser.