Fagsamlinger

Samtlige fagseminarer er designet for å utruste, inspirere og styrke ditt arbeid innen din spesifikke tjeneste. Vi gleder oss til å dele disse opplevelsene med deg på LED konferansen. Gjør ditt valg og meld deg på i dag!


Kreativ tilbedelse

Hvordan bygger man et kreativt sunt, åndsfylt team? Dette fagseminaret er skreddersydd for sangere, musikere, grafikere, fotografer og teknikere. Vi treffes, inspirere og utruster hverandre for å forsterke kraften i vår felles lovsang.

Sesjon 1: Undervisning om kreativitet

Sesjon 2: Kreativt lederskap – panelsamtale med ulike kreative tjenester, m/spørsmål og svar

Sesjon 3: Kan kirken fortsatt påvirke kulturen? 

Sesjon 4: Gruppearbeid med spørsmål fra dagen

Barn- , Ungdoms- og Familieledere

Hvordan navigere gjennom overgangene i livet med tro? Dette fagseminaret er skreddersydd for deg som jobber med neste generasjon i det daglige og som ønsker å lære mer om lederskap av frivillige innenfor barn, ungdom og familiearbeid. Gode timer der vi deler felleskap og erfaringer, og sammen utforsker hvordan vi kan skape meningsfulle overganger i neste generasjons åndelige reise.

Det å skulle lede barn og unge, frivillige og ikke minst eget liv kan føles utfordrende til tider. Hvordan kan vi utruste unge ledere som kommer etter oss, og er det ting vi kan endre i vårt arbeid slik at vi får brukt tid på det viktigste? Hvilke verdier og hva slags kultur ønsker vi å ha i våre kirker. Vi ønsker velkommen til fire sesjoner med inspirasjon, praktiske tips og fellesskap. Vi vil stå sammen med deg i oppdraget om å gi Jesus til barn og unge og hjelpe hjemmene til å formidle tro!

11.30 sesjon 1: “Lær den unge den vei han skal gå” Hvordan trene nye ledere, gi ansvar, tåle at det blir annerledes enn du hadde tenkt”
12.10 pause
12.20 sesjon 2: Verdier i et lederskap. Kultur. Hvordan skape ukas høydepunkt, og et sted hvor folk trives – 
13.00 lunsj
13.45 sesjon 3: Konkrete ledertips til hverdagsliv i kirke og hjem
14.45 sesjon 4: “Gå av sted så sterk som du er” Hvordan lede eget liv. 
15.30 slutt

Diakoni og samfunn

Hvordan ser det ut når kirken både har fokus på diakonalt avtrykk og menneskene som bygger samfunn? Dette seminaret er skreddersydd for deg som ønsker å forstå og forbedre kirkens diakonale avtrykk i samfunnet. Sammen utforsker vi hvordan vi, ved å satse diakonalt og bygge mennesker, også bygger sterkere og mer inkluderende samfunn.

Hvordan ser det ut når kirken både har søkelys på diakonalt avtrykk og menneskene som bygger samfunn?  

Dette seminaret er skreddersydd for deg som ønsker å forstå og forbedre kirkens diakonale avtrykk i samfunnet.  

Sammen utforsker vi hvordan vi, ved å satse diakonalt og bygge mennesker, også bygger sterkere og mer inkluderende samfunn. 

Menighetsutvikling

Dette er en fagsamling med store ambisjoner. Overordnet ønsker vi å peke på lederskap og lederutvikling som grunnlag for menighetsutvikling.
Vi kommer også til å stille spørsmålet;  Hvordan pioneres nye kirker og utvikles etablerte menigheter? Hvordan kan en menighet utvikles til å bli en ressursmenighet for en region? 

Ingen menighet er ferdig utviklet. Dette fagseminaret er skreddersydd for deg som ønsker å heve kvaliteten på eget arbeid og bygge kapasitet for å bryte nytt land. Vi deler også erfaringer og beste praksis for vitalisering av menigheter

Misjons- og migrantarbeid

Hvordan kan vi best mulig støtte og fremme misjon og bistand over landegrensene? Dette fagseminaret er laget for deg som er engasjert i, eller ønsker å engasjere deg i, misjon- og/eller migrantarbeid. Vi deler erfaringer, utfordringer og lærer sammen om hvordan vi kan utgjøre en forskjell på tvers av synlige og ikke synlige grenser.

Del 1: Unådde folkegrupper
Unådde folkegrupper med mindre enn en promille kristne. Kan vi snu situasjonen?

Del 2: Misjon 2.0
Nordisk samarbeid med 25 millioner pinsevenner i Øst-Afrika. Innovasjon eller omvei? 

Del 3: Misjon og migrantarbeid
Urban kirkeplanting fra andregenerasjons migrantledere. Mer av det samme eller på vei mot nye uttrykk?

Del 4: GÅ
500 på teamreiser fra Norge. Er det mulig i 2024?