Lederkurs 2023: Avansert bygging

Pinse Ung

Pinse Ung

Velkommen til Lederskurs: Avansert Bygging, 10. august – 13. august 2023

Vi i Royal Rangers Norge gleder oss over å tilby et eget lederkurs med fokus på avansert bygging!


Hva

Som leder for barn og unge som skal få utfolde seg på leir er det avgjørende at du selv har kunnskap og trygghet byggingen. Derfor inviterer vi til lederkurs i avansert bygging i form av en liten leir der hovedfokuset er bygging av større byggverk. Stedet er Moi i Lund kommune (langs E39, på grensa mellom Rogaland og Agder. Jernbanestasjon). Dette er en del av Dalane-området, med det typiske terrenget til dette området.  

Hvem kan delta
Alle som er faste ledere og juniorledere (15-18 år) i en RR-utpost, samt dem som er i ferd med å starte et RR-arbeid kan delta på dette kurset. Tidligere har vi arrangert Advanced NTC med ulike læringstema kun for dem som allerede har gjennomført Nationalt Training Camp (NTC), men har siden åpnet for at alle kan delta. Turen krever ikke spesielle ferdigheter eller forkunnskap fra deltakerne.


Mer informasjon og påmelding finner du her