Fra boka “Avocadoeffekten” av Thomas Neteland

Jeg elsker Guds Ord. Tenk – hver eneste bok i Bibelen er pustet på av Guds Ånd- Det lever! Til alle tider har Ordet vært en kilde til åpenbaring, trøst, håp, liv og fred, og for cirka to tusen år siden ble Ordet menneske og tok bolig iblant oss. Jesus Kristus er Guds Ord med hud på. Å være lidenskapelig for Ordet er dypest sett å være liden- skapelig for Jesus. Man kan nem- lig ikke skille de to fra hverandre.

Uten Jesus blir Ordet redusert til et mysterium. Uten Ordet blir Jesus redusert til en maskot.

Å være en lidenskapelig kristen er å ta Ordet på ordet. Det høres enkelt ut, men er i praksis en uhyre krevende øvelse. Det henger sammen med at vi nå bor i et såkalt post-kris- tent samfunn hvor mange av sam-

tidens verdier og tanker er på kol- lisjonskurs med Bibelens normer. Bare å nevne Bibelen i det offentlig rom kan framprovosere både he- vede øyenbryn og himlende øyne.

Kristen tro er ikke basert på bibelen.

I et intervju med talkshowverten Stephen Colbert argumenterer religi- onskritiker og komiker Ricky Gervais mot kristen tro ved å peke på at Bibelen ikke er en troverdig bok fordi den aldri vil gjenoppstå slik den er skrevet ned, om alle bibler ble brent opp. Om alle vitenskapsbøker derimot ble ødelagt, ville de etter hvert gjenoppstå med samme informasjon fordi natur- vitenskapelige tester alltid vil komme fram til de samme resultatene. Col- bert, som selv er kristen, nikker aner- kjennende og innrømmer at Gervais har kommet med et godt argument.

Men Ricky Gervais overser en viktig dimensjon – den kristne troen er nemlig ikke sann fordi det står i Bibelen. Den kristne tro er ikke engang ba- sert på Bibelen(!) Kristen tro er nemlig basert på en historisk hendelse som først i ettertid har gitt oss det vi i dag kaller Bibelen, Guds Ord.

De første kristne, inkludert de 3000 som ble lagt til menigheten på pinsedag, ble ikke frelst fordi Pe- ter stelte i stand en bibelkveld med saft og Mariekjeks, men fordi Den Hellige Ånd stakk dem i hjertet da de hørte om Jesus og korsfestelsen. Kristen blir man altså ikke først og fremst av å åpne Bibelen sin, men av å åpne hjertet sitt. Den Hellige Ånd er virksom langt utover Bibelens kapitler og vers, og kristen kan man være selv om man aldri har lest et eneste ord i den.

Da melder det seg selvsagt spørs- mål som: Hvorfor er det så viktig å ta Ordet på ordet da? Og, må man i det hele tatt lese i Bibelen?

Her må jeg få lov til å sitere min tidligere ungdomspastor som ofte poengterte at «ingen lese i Bibelen, men det blir jo for dumt å la være».

La det ikke herske noen tvil; jeg tror på Bibelen. Jeg tror på Bibelens tro- verdighet og autoritet Jeg tror den er mer relevant enn noen gang. Og jeg tror vanen med å lese i Bibelen er en av de aller viktigste praksisene en kristen bør få på plass både for egen og andres skyld. Nettopp derfor liker jeg sitatet så godt. For når man spør seg selv: Må man lese i Bibelen? Så er motspørsmålet selvsagt: Hvorfor i all verden vil man ikke lese i den?

Ingenting har en så frigjørende og utrustende kraft som Guds Ord! Og for å være rettferdig med min lille ana- lyse fra tidligere så var det ikke før Peter faktisk hadde sitert ord fra Profeten Joel at Den Hellige Ånd stakk folke- mengden i hjertet. Guds Ord er levende og virkekraftig, det oppmuntrer og ut- fordrer, det overbeviser og setter oss fri.