Livsfase
0-2 år

Livet starter nå

Nå starter en spennende og ny periode. Et barn har blitt en del av familien, og du har blitt forelder. Gratulerer! Foreldre spiller en utrolig viktig rolle i hjemmet, og også i forhold til tro kan du som mor eller far se på deg selv som en leder på hjemmebane. Å skape gode rutiner og å plassere seg selv og familien inn i kirkefellesskapet og barnekirken/ søndagsskolen, er to viktige faktorer du som forelder kan legge til rette for. Gode rutiner i hjemmet gjør at troen på Jesus blir en naturlig del av hverdagen til barna allerede fra de er små. I tillegg trenger vi hverandre. Vi tror derfor på en tankegang om at hjem og kirke gjør dette sammen.

Hovedfokus

  • Erfare trygghet i Gud, hjem og kirke
  • Hjelpe barnet til å utvikle kjærlighet, tillit og relasjoner
  • Jeg er skapt, ønsket og elsket av Gud
  • Jesus er min venn
  • Introduksjon av bibelfortellinger