Mosaic leder er et ledertreningskurs for unge kristne med ekstra fokus på at vi lever i en multikulturell tid og går en svært multikulturell fremtid i møte. Kurset er for ungdommer mellom 17 -25 år, uavhengig av ledererfaring.  Vårt mål er at vi vil utruste og disippelgjøre unge ledere for vårt multietniske Norge!


Om Mosaic leder:

Mosaic leder er et ferskt samarbeid mellom Ung Baptist, Laget og Pinse Ung. I løpet av fire helger og to nettsamlinger vil det undervises i aktuelle, relevante tema som vil utvide den enkeltes syn på kristent lederskap og lederskap generelt. Vi ønsker å se at lederskapet i våre kirker er med på å gjenspeile det samfunnet vi lever i. Derfor vil vi utruste ledere til å være med å forberede kirkene våre til å ta en større del av det stadig mer multikulturelle Norge

Innhold:

  • Ledelse i Bibelen
  • Personlig ledelse
  • Multi-etnisk fellesskap: Teologisk grunnlag
  • Kryss-kulturell forståelse
  • Identitet og livsvisjon