VÅR VISJON

Vi ser menigheter med sunne ledere, som i samarbeid med hjemmet vinner barn og unge for Jesus og fostrer dem til etterfølgelse av Ham!

Hvem er Pinse Ung?

Pinse Ung er en nasjonal organisasjon for barne- og ungdomsgrupper lokalt tilknyttet kirker hovedsaklig i Pinsebevegelsen og De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Vi har over 16 000 medlemmer fordelt på i overkant av 550 grupper i hele Norge. 

Vi tilbyr trosopplæringsplan, verktøy, nettverk og ressurser, samt forvalter og fordeler Frifondmidler til våre grupper. Målgruppen vår er barn og unge mellom 0 og 26 år.

Vi har pr i dag en stab på 10 personer, og hovedkontoret vårt ligger i Oslo.

Ansatte

Per Kristian Løve

Teamleder kompetanse og konferanse

pk@pinseung.no

975 36 007


Styret

Birgith Flokketvedt

Nestleder

Martin Pedersen

Styremedlem

Anette Stubseid Taylor

Styremedlem

Benjamin Aune

Styremedlem

Mari Kristine Ramslien Algrøy

Styremedlem

Marie Skaret

Styremedlem

Stig Andre Jacobsen

1. vara