VÅR VISJON

Vi ser menigheter med sunne ledere, som i samarbeid med hjemmet vinner barn og unge for Jesus og fostrer dem til etterfølgelse av Ham!

Hvem er Pinse Ung?

Pinse Ung er en nasjonal organisasjon for barne- og ungdomsgrupper lokalt tilknyttet kirker hovedsaklig i Pinsebevegelsen og De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Vi har over 16 000 medlemmer fordelt på i overkant av 550 grupper i hele Norge. 

Vi tilbyr trosopplæringsplan, verktøy, nettverk og ressurser, samt forvalter og fordeler Frifondmidler til våre grupper. Målgruppen vår er barn og unge mellom 0 og 26 år.

Vi har pr i dag en stab på 10 personer, og hovedkontoret vårt ligger i Oslo.

Ansatte

Per Kristian Løve

Teamleder kompetanse og konferanse

pk@pinseung.no

975 36 007

Elisabeth H. Eidevik

Permisjon – Teamleder organisasjon

Ida Danielsen

Nasjonal leder for tentro og tweens

ida@pinseung.no

941 06 418


Styret

Birgith Flokketvedt

Nestleder

Martin Pedersen

Styremedlem

Karl Einar Bøhlerengen

Styremedlem

Johan Patrick Bredesen

Styremedlem

Mari Kristine Ramslien Algrøy

Styremedlem

Marie Skaret

Styremedlem

Stig Andre Jacobsen

1. vara