VÅR VISJON

Vi ser menigheter med sunne ledere, som i samarbeid med hjemmet vinner barn og unge for Jesus og fostrer dem til etterfølgelse av Ham!

Hvem er Pinse Ung?

Pinse Ung er en nasjonal organisasjon for barne- og ungdomsgrupper lokalt tilknyttet kirker hovedsaklig i Pinsebevegelsen og De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Vi har i underkant av 17 000 medlemmer fordelt på i overkant av 450 grupper i hele Norge. 

Vi tilbyr trosopplæringsplan, verktøy, nettverk og ressurser, samt forvalter og fordeler Frifondmidler til våre grupper. Målgruppen vår er barn og unge mellom 0 og 26 år.

Vi har pr i dag en stab på 10 personer, og hovedkontoret vårt ligger i Oslo.

Ansatte

Per Kristian Løve

Teamleder kompetanse og konferanse

pk@pinseung.no

975 36 007

Føbe Elise Edvardsen

Trosopplæring regionskontakt Østfold og Viken

foebe@pinseung.no

408 72 868


Styret

Ole Håkon Papst Reiersølmoen

Styremedlem

Marie Skaret

Styremedlem

Andreas Fjellvang

Styremedlem

Precious Uwadiae

Styremedlem

Sara Mathea Helmersen van Dijk

Styremedlem

Simon Vehusheia

Styremedlem

Ann Kristin Johansen Horpestad

1. vara

Birikti (Becky) Mebrahtu

2. vara