Covid-19 oppdatering

Pinse Ung

Pinse Ung

Vi gleder oss stort over lettlesene i restriksjonene for barn og unge!

Regjeringen uttrykker at prioriteringene deres når det gjelder lettelser rundt Covid 19-restriksjoner er helse først, deretter barn og ungdom – for å unngå isolasjon. Dette medfører at Pinse Ung sine ulike grupper nå gis mulighet til å igangsette sine aktiviteter igjen, så sant det ikke foreligger spesielle smittevernrestriksjoner i den enkelte kommune. (Dette må du selv undersøke). 

Pinse Ung med alle sine 485 grupper er medlem av Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU). Våre grupper regnes derfor som en fritidsaktivitet sett med organisasjonsøyne. Regjeringens ønske er at aktiviteter for barn og unge skal komme i gang, da dette er viktig for deres fysiske og psykiske helse. Det er ikke anledning til å arrangere stevner, turneringer, festivaler osv, men kun vanlig ordinær aktivitet for barn og ungdom under 20 år.

Vanlig smittevernregler som 1 meter og håndvask osv overholdes der det er naturlig og mulig.
Se veileder her: Veileder for smitteverntiltak i frivilligheten

LNU presiserer:

  • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, og unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.
  • Merk: De under 20 trenger ikke holde 1 meter hele tiden på faste aktiviteter hvis det er nødvendig å være nærmere for å kunne utføre aktiviteten. Men alle over 20 MÅ holde minst 1 meter til alle andre, hele tiden.
  • Det er også svært viktig å følge med på lokale regler i den kommunen man er i. Og det er selvfølgelig de strengeste reglene som gjelder. Altså hvis de lokale tiltakene er strengere enn de nasjonale så er det de lokale som gjelder. Hvis de lokale er mindre strenge enn de nasjonale så er det de nasjonale som gjelder.

Aktiviteter og arrangement for barn og unge som ikke er knyttet til Pinse Ung og dermed LNU, faller inn under livssynsarrangement for barn og unge under 20 år. Disse må forholde seg til veilederen fra Norges Kristne råd: Smittevernveileder – aktiviteter for barn og unge.

Gjeldende for begge typer aktivitet er at de

  • ENTEN må forholde seg til LNU sin veileder – og kommunens råd og regler for fritidsaktiviteter og idrett for barn og ungdom under 20 år.
  • ELLER Norges Kristne råds smittevernveilede samt kommunens råd for livssynsarrangement for barn og unge under 20 år.

Vi heier på dere alle, og er imponert over innsatsen og omstillingsevnen deres!

Andre Covid-19 artikler