Covid-19 oppdatering

Pinse Ung

Pinse Ung

I forbindelse med de nye restriksjonene som innføres denne uka, anbefaler vi dere å opprettholde aktivitetene for barn og unge i Pinse Ung-gruppene. Etter avklaring fra Norges Kristne Råd videreføres de nåværende smittevernreglene, men vi ber dere som ledere være ekstra påpasselige med at de overholdes.

Oppdateringer 30. oktober

Oslo kommune, som har noen av de strengeste innskrenkningene pr i dag, bekrefter at deltakelse på arrangement og aktiviteter ikke teller som sosiale kontakter. Dette vil si at Pinse Ung-gruppene også i Oslo kan avholde aktiviteter, møter og skape møteplasser uten at deres medlemmer må telle dette inn blant sine sosiale kontakter.Vi følger situasjonen, og avventer blant annet tilbakemelding fra Kulturdepartementet og vil oppdatere dere fortløpende. Sammen skal vi bidra til at det er trygt å delta på våre aktiviteter. Tusen takk for innsatsen dere gjør for barn og unge!

LNU presiserer fredag 30. oktober:

“Mange organisasjoner lurer på hva de nå skal gjøre med planlagte arrangementer. Organisasjoner kan fortsatt avholde større arrangementer dersom:

  1. deltakerne holder minst 1 meter avstand, og andre råd og anbefalinger om smittevern overholdes
  2. arrangementet skjer på offentlig sted, f.eks. i et forsamlingslokale, på en skole, i organisasjonens egne lokaler eller utendørs
  3. organisasjonen er ansvarlig arrangør, noe som betyr at den har oversikt over hvem som er til stede, iverksetter tiltak som sørger for at syke ikke deltar, følger relevante standarder om smittevern og sørger for at rådene om avstand og smittevern følges

For større arrangementer som innfrir disse kravene gjelder følgende regler om gruppestørrelse:

  • Innendørs arrangementer kan ha inntil 200 deltakere
  • Utendørs arrangementer kan ha inntil 600 deltakere dersom alle deltakere sitter i fastmonterte seter
  • Private sammenkomster kan ha inntil 50 deltakere. Private sammenkomster er definert som sammenkomster for familie, venner og bekjente eller sosiale samlinger i tilknytning til arbeid eller skole, inkludert tilstelninger etter seremonier, fester og bespisning med servering av alkohol i forbindelse med seminarer, konferanser, kurs og andre faglige sammenkomster

Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av et arrangement regnes ikke som en del av deltagerantallet.”

Den oppdaterte veilederen fra 30. oktober 2020 for barne- og ungdomsorganisasjoner fra Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) og Frivillighet Norge finner du her:

Andre Covid-19 artikler