Årets påskehefte er her!

Pinse Ung har satt sammen et påskehefte du kan bruke i din kirke denne påsken. Heftet er fullt av aktiviteter, tegneserie, fargeark og mye mer. Tegneserien tar deg rett inn i påskehistorien og du kan følge historiens utvikling fra palmesøndag til første påskedag.

Vi håper og tror at heftet kan være en ressurs for både kirke og hjem. Ved å ha en stor variasjon både i fellesaktiviteter, hobbyarbeid, uteaktiviteter, bibelfortellinger og oppskrifter på kos, kan heftet favne mange. Men den viktigste grunnen for heftet er at vi kan skape muligheten til å snakke med barn og unge om troen, og fortelle det vi mener er verdens viktigste fortelling.

Vi trykker opp årets hefte og sender det til deg slik at du får det før vi går inn i påskeuken. Derfor at vi også satt bestillingsfrist 1. Mars.

Heftene blir sendt fra oss i tidsrommet 11-14. mars. Bestiller vil få melding fra Posten i app ved innlevering av pakken.

Heftet koster 60 kroner pr. stykk pluss porto. Portoen vil justeres avhengig av antall hefter som bestilles. Vi følger Posten Norge sine satser for sending av pakker. Minstepris 73 kroner – makspris 314 kroner.

Benytt også muligheten til å ta inn kontingent til din Pinse Ung gruppe. Det er stadig flere kirker som bruker påske- og adventshefter som en mulighet til å hente inn kontigent. Det at du gjør denne jobben, gjør at din gruppe også får flere midler til rådighet. Derfor håper vi at du benytter deg av muligheten til både å få et godt påskehefte, og samtidig ta inn kontingent.

Om du skulle ønske å trykke opp heftet selv, er det også mulig å kjøpe en trykklar PDF.

MERK: Vi gjør oppmerksom på at denne filen har skjæremerker og er laget utfallende.