Frifondrapport – hva gjør jeg?

Pinse Ung

Pinse Ung

Er du så heldig at lokallaget ditt mottok pengestøtte gjennom Pinse Ung i 2020? Da er det tid for å levere Frifondrapport!

Frifondrapport er rett og slett en bekreftelse fra dere om at midlene dere mottok er brukt til formålet dere søkte om penger til, og at de faktisk er brukt opp innen 31. august 2021. Frifondmidlene må altså være brukt mellom 01. september 2020 og 31. august 2021.
Her er en rask guide til hvordan du leverer Frifondrapport:

 1. Logg inn i grupperommet for gruppen det gjelder; https://medlem.pinseung.no
 2. Fyll inn:
  – Tildelte midler brukt: Velg et av alternativene.
  – Hvordan er pengene blitt brukt: Beskriv hvilke hovedaktiviteter dere har brukt pengene på, og trekk gjerne fram en eller to aktiviteter dere er ekstra fornøyd med å ha gjennomført.
  – Last opp bilde: Trykk “Browse” for å legge til bilde med .jpg eller .png-format.
 3. Nytt av året er regnskapet dere skal levere. Dette er et krav fra LNU som formidler Frifond til dere via oss.
  Følg beskrivelsen i skjemaet, og fyll ut feltene.
 4. Kryss av for å bekrefte at informasjonen i rapporten er korrekt.
 5. “Send inn rapport”  og jobben er gjort.

  MERK: Er ikke pengene brukt opp innen 31. august 2021, skal de tilbakebetales Pinse Ung. Kontakt evt kontoret for å søke om omdisponering av midlene om de ikke ble brukt som planlagt.

  Noen avklaringer:– Grunnstøtten kan ikke brukes til utenlandsreiser, lønninger, investering i eiendom, innsamlingsakjsoner eller tilbakeføres til sentralleddet. Se retningslinjene her: https://www.pinseung.no/retningslinjer-frifond/
  – Dersom prosjektet ikke gjennomføres som planlagt, eller gruppen ble avviklet i løpet av året skal det søkes om omdisponering av midler til post@pinseung.no