1. Hvem er Gud. Jeg er.

Per Kristian Løve

Per Kristian Løve