Den gode gjeteren

Per Kristian Løve

Per Kristian Løve