Jeg er et tre plantet ved rennende vann

Per Kristian Løve

Per Kristian Løve