Leksjon 12 En urettferdig verden

Per Kristian Løve

Per Kristian Løve