Lukasevangeliet 1–2: Jesus blir født

Per Kristian Løve

Per Kristian Løve