Menighetens kall og karakter

Per Kristian Løve

Per Kristian Løve