Overblikk: Det nye testamentet

VideoOverblikk: det nye testamentet

VideoOverblikk: Matteus 1-13

VideoOverblikk: Matteus 14-28

+ 29 til

Overblikk: Det gamle testamentet

VideoOverblikk: Det gamle testamentet

VideoOverblikk: Første Mosebok 1-11

VideoOverblikk: Første Mosebok 12-50

+ 38 til

Bibelleseplan: Romerbrevet 1-8

VideoOverblikk: Romerne 1-4

VideoOverblikk: Romerne 5-16

Apostlenes gjerninger miniserie

VideoApostlenes gjerninger 1–7

VideoApostlenes gjerninger 8–12

VideoApostlenes gjerninger 13–20

+ 1 til

Gå: misjonsturer

Lukasevangeliet miniserie

VideoLukasevangeliet 1–2: Jesus blir født

VideoLukasevangeliet 3–9

VideoLukasevangeliet 9–19

+ 2 til