Royal Rangers er et suverent tilbud til barn og unge både med og uten menighetsbakgrunn. Royal Rangers bygger på en grunntanke om at alle sider ved mennesket er viktig; fysisk, psykisk, åndelig og sosialt.

Vi tilbyr et pedagogisk undervisningsmateriell som sikter på å utruste barn og unge til å bli forvaltere både av eget liv, naturen, bibelens sannheter og sine omgivelser. I tillegg er det tilpasset alle aldersgrupper og følger barnas utvikling fra start-ranger (2. klasse) til de eldste (15-18-åringer). Royal Rangers tilbyr også kursing for å utruste speiderledere med kunnskap og ferdigheter til å være gode og trygge forbilder for barna.

Gjennom aktivt å bruke naturen rundt oss som en del av arbeidet, senkes terskelen for nye barn og unge til å bli med. Gjennom ulike aktiviteter legger vi gode rammer for å bygge sterke relasjoner mellom barna og mellom barn og ledere.

Bli regionmedarbeider i Agder!

Last gjerne ned heftene vi har laget for hvordan du enten kan starte en speidergruppe, eller starte med familiespeiding ut i fra din kirke. Ta gjerne kontakt med oss om det er noe du ønsker å finne ut av om speideren.

Interessert i å starte Speider gruppe?

Send oss en e-post så tar vi kontakt med deg for å se hvordan vi kan starte en gruppe i din kirke

Royal Rangers