0 – 2 år

Trosopplæringsplanen, Jesus hele livet er en systematisk og pedagogisk tilrettelagt plan som skal vekke og styrke den kristne troen til alle mellom 0-19 år. Den skal være vår felles plattform for det vi vil formidle til barn og ungdom.

Planen skal bidra til kjennskap til kristen livstolkning og livsmestring, utfordre til engasjement og deltakelse både i kirke, hverdagsliv og i samfunnet ellers. Vi tror at en systematisk plan vil styrke tilhørigheten til den lokale kirken og at den skal hjelpe barna og de unge å utvikle relasjoner over tid som får betydning for hele livet.

Trosopplæringsplanen er et forpliktende dokument til ledere, og en ressurs for hjemmet. Den skal skape oversikt i opplæringen og gi verktøy både for foreldre og ledere. Vi ønsker at både foreldre og ledere skal se på seg selv som åndelige ledere for barna.

Tilhørende ressurser

Dette innholdet er ikke tilgjengelig for din bruker

Kjøp lisens

Trosopplæringsplanen

0 – 2år

Barnevelsignelse JHL (0-2 år)

Barnevelsignelse tips til samtale og gaver

Samlinger for 0-2 år

Kjennetegn årsklasser

Barnevelsignelse_design01

Barnevelsignelse_design02

Barnevelsignelse_design03

Barnevelsignelse_design04

Barnevelsignelse_design05

Barnevelsignelse_design06