Apostlenes gjerninger miniserie

BibleProject Apostlenes gjerninger-serien. Fire filmer med Apostlenes gjerninger og hvordan Gud oppfylte sine eldgamle løfter: at alle folkeslag skal bli velsignet gjennom Abrahams etterkommer, Jesus fra Nasaret.

Apostlenes gjerninger 1–7

Apostlenes gjerninger viser hvordan Gud oppfylte sine eldgamle løfter: at alle folkeslag skal bli velsignet gjennom Abrahams etterkommer, Jesus fra Nasaret. I denne videoen ser vi hvordan Jesus og Ånden fornyer Israelsfolket og gjør dem klare til å forkynne gode nyheter til alle folkeslag.

Apostlenes gjerninger 8–12

I denne videoen om Apostlenes gjerninger kap. 8–12 ser vi hvordan Guds Ånd forvandlet etterfølgerne til Jesus: Fra å være en liten gruppe Messias-troende jøder i Jerusalem, til å bli en multi-etnisk bevegelse som raskt spredte seg ut til folkeslagene.

Apostlenes gjerninger 13–20

Hvordan var det for Paulus å reise rundt Romerriket og forkynne de gode nyhetene om at Jesus hadde stått opp? Hva var det som drev ham til å plante nye Jesus-fellesskap i by etter by, og hvordan reagerte folk på det han sa? I denne tredje videoen om Apostlenes Gjerninger ser vi på alt dette og mer!

Apostlenes gjerninger 21–28

I den siste videoen vår om Apostlenes gjerninger følger vi Paulus’ siste reise til Jerusalem og derfra til et romersk fengsel. Men, paradoksalt nok fører lidelsen til Paulus ham rett inn i hjertet av Romerriket, hvor han får forkynne Guds rike for alle folkeslag.

Tilhørende ressurser

Dette innholdet er ikke tilgjengelig for din bruker

Opprett bruker

Apostlenes gjerninger 1–7

Apostlenes gjerninger 8–12

Apostlenes gjerninger 13–20

Apostlenes gjerninger 21–28